DS/DSH/DSM 110

Vysoko presné aktuátory DriveSpin DS 110 predstavujú rozmerovo veľkého sériového predstaviteľa produktového radu DriveSpin, spĺňajúceho aj tie najnáročnejšie požiadavky zákazníkov zo všetkých oblastí priemyslu.

Pri optimálnom pomere cena/výkon spoľahlivo zabezpečujú parametre, ako je vysoká presnosť, vysoká klopná i torzná tuhosť, nízka hmotnosť, kompaktnosť a nízke vibrácie, a širokú škálu vhodných technických riešení.

Výhody

 • malý mŕtvy chod
 • malý moment zotrvačnosti
 • vysoký redukčný pomer
 • vysoká kinematická presnosť
 • vysoká momentová preťažiteľnosť
 • vysoká kapacita integrovaných radiálno-axiálnych výstupných ložísk
 • vysoký dynamický výkon

DS 110

Elektrické rotačné aktuátory DriveSpin ako základný typ aktuátorov zabezpečujú otočný pohyb a prenos výstupného momentu s vysokou radiálno-axiálnou únosnosťou a sú najpresnejšie riešenie vo svojej kategórii.

Aktuátory DS sú charakteristické vysokou dynamikou, ktorú garantuje AC servomotor, vysokou odolnosťou a preťažiteľnosťou reduktorovej časti.

Napäťová ako aj spätnoväzobná variabilita uspokojí v širokom rozsahu všetky požiadavky zákazníkov.

DSH 110

Elektrické aktuátory DSH sú charakterizované možnosťou využitia priechodzej diery na vedenie káblov rúrok, hnacích hriadeľov, pričom zachovávajú radiálno-axiálnu ako aj momentovú zaťažiteľnosť s charakteristickou vysokou preťažiteľnosťou reduktora ako aj AC servomotora, vyznačujúceho sa vysokou dynamikou.

Napäťová ako aj spätnoväzobná variabilita uspokojí v širokom rozsahu všetky požiadavky zákazníkov.

DSM 110

Stavebnicové rotačné polohovacie moduly DSM zabezpečujú riadený otočný pohyb a prenos krútiaceho momentu s vysokou presnosťou polohovania.

Výstupná príruba modulu umožňuje zachytávať radiálne aj axiálne sily. Moduly sa vyznačujú špeciálnou konštrukciou telesa, ktorá umožňuje univerzálne pripojenia, aj bez prídavných zariadení. Dobrá zabudovateľnosť do konštrukcie a malé rozmery umožňujú z modulov DSM vytvárať kinematické zostavy pre technologické hlavice, ale aj prídavné zariadenia a polohovadlá.

Výber veľkosti modulu závisí na požadovanej nosnosti a počte stupňov voľnosti pohybovej osi.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Tabuľka menovitých parametrov DS 110/DSH 110*/DSM 110

Prevodový pomer Menovitý výstupný moment

Akceleračný a brzdný výstupný moment

Menovité vstupné otáčky reduktora Maximálne dovolené vstupné otáčky reduktora  Klopná tuhosť 1) 5) Torzná tuhosť 1) 6) Maximálny mŕtvy chod Maximálny klopný moment 2) 3) Menovitá radiálna sila 2) Maximálna axiálna sila 2) 4) Maximálna dovolená teplota reduktora 
 i TR [Nm] Tmax [Nm] nr [rpm] nmax  [rpm] Mt  [Nm/arcmin] kt  [Nm/arcmin] LM [arcmin] Mcmax [Nm] FrR [kN] F a max [kN] [°C]
67, 89, 119 122 244 2000 3900/4500** 150 22 <1.0 740 9,3 13,1 65

**3900 min-1 pre redkučný pomer 67, 4500 min-1pre redukčný pomer 89 a 119.

PRÁVO NA ZMENY BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO OZNÁMENIA VYHRADENÉ

*Priemer hriadeľa = 12 mm

 1. Stredná štatistická hodnota. Ďalšie informácie si pozrite v kapitole 9, Torzná tuhosť, Klopná tuhosť.
 2. Zaťaženie pri výstupnej rýchlosti 15 ot./min.
 3. Klopný moment Mc max hodnota pri Fa=0. Ak Fa≠0, pozrite kapitolu 9, Klopný moment, tohto dokumentu.
 4. Axiálna sila Fa max hodnota pri Mc=0. Ak Mc≠0, pozrite kapitolu 9, Klopný moment, tohto dokumentu.
 5. Parameter závislý na verzii vysoko presného reduktora.
 6. Parameter závislý na verzii vysoko presného reduktora, prevodovom pomere, a hodnote mŕtveho chodu.
 7. Moment zotrvačnosti a hmotnosť. Ďalšie informácie si pozrite v kapitole 9, Moment zotrvačnosti a hmotnosť, tohto dokumentu.

NA STIAHNUTIE

Katalógy:

 2D/3D Data: