DS/DSH/DSM 050

Vysoko presné aktuátory DriveSpin DS 050 predstavujú sériovo rozmerovo najmenšieho predstaviteľa produktového radu DriveSpin, spĺňajúceho aj tie najnáročnejšie požiadavky zákazníkov zo všetkých oblastí priemyslu.

Pri optimálnom pomere cena/výkon spoľahlivo zabezpečujú parametre, ako je vysoká presnosť, vysoká klopná i torzná tuhosť, nízka hmotnosť, kompaktnosť, nízke vibrácie, či široká škála vhodných technických riešení.

Hlavné konštrukčné parametre a výhody

 • malý reduktor s transformačným mechanizmom TwinSpin
 • dizajn s jednoduchými možnosťami inštalácie a ako zariadenie pre veľký rozsah okolitých teplôt, plne utesnený dizajn s možnosťou voliť typ tesnení
 • transformačné členy reduktora (kríže) v predpätých lineárnych ložiskách
 • dizajn s možnosťou voliť typ výkonu aktuátora a výstupné ložiská reduktora
 • vysoká linearita torznej charakteristiky oproti nelinearite konkurenčných systémov
 • vyššia torzná tuhosť oproti konkurenčným reduktorom malých rozmerov
 • veľmi vysoká momentová kapacita, vyššia (minimálne dvojnásobne) než u konkurenčných reduktorov malých rozmerov
 • malá chyba uhlového prenosu a výborná charateristika mechanického polohovania
 • oscilácia pri vyššej prirodzenej frekvencii a nižšej amplitúde

Aplikácie

 • Robotika a všeobecná automatizácia
 • Manipulačné a dopravné systémy
 • Letecká technika
 • Radarové, navigačné, polohovacie, optické, kamerové a monitorovacie systémy
 • Obranné aplikácie

DS 050

Elektrické rotačné aktuátory DriveSpin, ako základný typ aktuátorov zabezpečujú otočný pohyb a prenos výstupného momentu s vysokou radiálno-axiálnou únosnosťou a sú najpresnejšie riešenie vo svojej kategórii.

Aktuátory DS sú charakteristické vysokou dynamikou, ktorú garantuje AC servomotor, vysokou odolnosťou a preťažiteľnosťou reduktorovej časti.

Napäťová ako aj spätnoväzobná variabilita uspokojí v širokom rozsahu všetky požiadavky zákazníkov.

DSH 050

Elektrické aktuátory DSH sú charakterizované možnosťou využitia priechodzej diery na vedenie káblov rúrok, hnacích hriadeľov, pričom zachovávajú radiálno-axiálnu, ako aj momentovú zaťažiteľnosť, s charakteristickou vysokou preťažiteľnosťou reduktora, ako aj AC servo motora, vyznačujúceho sa vysokou dynamikou.

Napäťová ako aj spätnoväzobná variabilita uspokojí v širokom rozsahu všetky požiadavky zákazníkov.

DSM 050

Stavebnicové rotačné polohovacie moduly DSM zabezpečujú riadený otočný pohyb a prenos krútiaceho momentu s vysokou presnosťou polohovania.

Výstupná príruba modulu umožňuje zachytávať radiálne aj axiálne sily. Moduly sa vyznačujú špeciálnou konštrukciou telesa, ktorá umožňuje univerzálne pripojenia, aj bez prídavných zariadení. Dobrá zabudovateľnosť do konštrukcie a malé rozmery umožňujú z modulov DSM vytvárať kinematické zostavy pre technologické hlavice, ale aj prídavné zariadenia a polohovadlá.

Výber veľkosti modulu závisí na požadovanej nosnosti a počte stupňov voľnosti pohybovej osi.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Tabuľka menovitých parametrov aktuátorov DS 050/DSH 050*/DSM 050

Prevodový pomer Menovitý výstupný moment

Akceleračný a brzdný výstupný moment

Menovité vstupné otáčky reduktora Maximálne dovolené vstupné otáčky reduktora Klopná tuhosť 1) 5) Torzná tuhosť 1) 6)

Maximálny mŕtvy chod

Maximálny klopný moment 2) 3)  Menovitá radiálna sila Maximálna axiálna sila 2) 4) Maximálna dovolená teplota reduktora 
 i TR [Nm] Tmax [Nm] nr [rpm] nmax  [rpm] Mt  [Nm/arcmin] kt  [Nm/arcmin] LM [arcmin] Mc [max Nm] F rR [kN] F a max [kN] [°C]
63 18 36 2000 5000 4 2.5 <1.5 44 1.44 1,9 65

 

PRÁVO NA ZMENY BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO OZNÁMENIA VYHRADENÉ

*Priemer hriadeľa = 8 mm

 1. Stredná štatistická hodnota. Ďalšie informácie si pozrite v kapitole 9, Torzná tuhosť, Klopná tuhosť.
 2. Zaťaženie pri výstupnej rýchlosti 15 ot./min.
 3. Klopný moment Mc max hodnota pri Fa=0. Ak Fa≠0, pozrite kapitolu 9, Klopný moment, tohto dokumentu.
 4. Axiálna sila Fa max hodnota pri Mc=0. Ak Mc≠0, pozrite kapitolu 9, Klopný moment, tohto dokumentu.
 5. Parameter závislý na verzii vysoko presného reduktora.
 6. Parameter závislý na verzii vysoko presného reduktora, prevodovom pomere a hodnote mŕtveho chodu.
 7. Moment zotrvačnosti a hmotnosť. Ďalšie informácie si pozrite v kapitole 9, Moment zotrvačnosti a hmotnosť, tohto dokumentu.

NA STIAHNUTIE

Katalógy:

 2D/3D Data: