DSH 115

Vysoko presné aktuátory DriveSpin DS 115 predstavujú nového člena hollowshaftovej rodiny.

Výhody

 • malý mŕtvy chod
 • malý moment zotrvačnosti
 • vysoký redukčný pomer
 • vysoká kinematická presnosť
 • vysoká momentová preťažiteľnosť
 • vysoká kapacita integrovaných radiálno-axiálnych výstupných ložísk
 • vysoký dynamický výkon

TECHNICKÉ ÚDAJE

Tabuľka menovitých parametrov DSH 115*

Prevodový pomer Menovitý výstupný moment

Akceleračný a brzdný výstupný moment

Menovité vstupné otáčky reduktora Maximálne dovolené vstupné otáčky reduktora   Klopná tuhosť 1) 5) Torzná tuhosť 1) 6) Maximálny mŕtvy chod Maximálny klopný moment 2) 3)   Menovitá radiálna sila 2) Maximálna axiálna sila 2) 4) Maximálna dovolená teplota reduktora  
 i TR [Nm] Tmax [Nm] nr [rpm] nmax  [rpm] Mt  [Nm/arcmin] kt  [Nm/arcmin] LM [arcmin] Mcmax [Nm] FrR [kN] Fa max [kN] [°C]
103 130 260 2000 4000 220 23 <1.0 1640 4 12,5 65

PRÁVO NA ZMENY BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO OZNÁMENIA VYHRADENÉ

*Priemer hriadeľa = 32 mm

 1. Stredná štatistická hodnota. Ďalšie informácie si pozrite v kapitole 9, Torzná tuhosť, Klopná tuhosť.
 2. Zaťaženie pri výstupnej rýchlosti 15 ot./min.
 3. Klopný moment Mc max hodnota pri Fa=0. Ak Fa≠0, pozrite kapitolu 9, Klopný moment, tohto dokumentu.
 4. Axiálna sila Fa max hodnota pri Mc=0. Ak Mc≠0, pozrite kapitolu 9, Klopný moment, tohto dokumentu.
 5. Parameter závislý na verzii vysoko presného reduktora.
 6. Parameter závislý na verzii vysoko presného reduktora, prevodovom pomere, a hodnote mŕtveho chodu.
 7. Moment zotrvačnosti a hmotnosť. Ďalšie informácie si pozrite v kapitole 9, Moment zotrvačnosti a hmotnosť, tohto dokumentu.

NA STIAHNUTIE

Katalógy:

 2D/3D Data: