Oznámenia o zadávaní zákaziek podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
P. č. Predmet zákazky Dátum zverejnenia Kontaktná osoba Výzva na predkladanie ponúk a prílohy na stiahnutie
1. Prevodovka, Vinutie, Motor feedback, Teleso s konektormi (delené na 4. časti) 20.12.2013 Ing. Marián Popčák

Výzva na stiahnutie

Príloha č. 1

Príloha č. 2

Príloha č. 3

Príloha č. 4

2. Súčiastky zo špeciálnych ľahkých Al - materiálov 23.07.2014 Ing. Marián Popčák

Výzva na stiahnutie

Prílohy s výkresovou dokumentáciou na vyžiadanie

3. Aktuátor do 48V, v počte  2ks 13.03.2015 Ing. Marián Popčák Výzva na stiahnutie
4. Menič s príslušenstvom, 2ks 13.03.2015 Ing. Matúš Hric, PhD. Výzva na stiahnutie
5. Merania vplyvu termodynamických a tribotechnických procesov na rozmerovú stabilitu 23.07.2015 Ing. Marián Popčák Výzva na stiahnutie

 

Súhrnná správa o zákazkách podľa §9 ods.9 Zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní - III. štvrťrok 2014
P. č. Predmet zákazky Úspešný uchádzač Hodnota zákazky v EUR (bez DPH)
1. Súčiastky zo špeciálnych ľahkých materiálov

PRAKON, s.r.o.

Prakovce 13

055 62 Prakovce

IČO 31 663 095

1 089,00

 

Zmluvy z verejného obstarávania
Č. KZ Predmet zákazky Kontaktná osoba Kúpna zmluva na stiahnutie Súhlas so zverejnením
01/2014 Prevodovka, vinutie, motor feedback, teleso s konektormi (delené na 4 časti) IIng. Marián Popčák Kúpna zmluva Súhlas so zverejnením
3/2014 Súčiastky zo špeciálnych ľahkých materiálov Ing. Marián Popčák Kúpna zmluva Súhlas so zverejnením
  Aktuátor do 48V Ing. Marián Popčák Kúpna zmluva Súhlas so zverejnením
  Meranie vplyvu termodynamických a tribotechnických proces na rozmerovú stabilitu Ing. Marián Popčák Kúpna zmluva Súhlas so zverejnením