Dotazník pre prieskum potrieb a spokojnosti zákazníkov spoločnosti SPINEA, s.r.o.

Dotazník pre prieskum potrieb a spokojnosti zákazníkov spoločnosti SPINEA®, s.r.o.

Milí zákazníci, obchodní partneri!

Záleží nám na vašom názore s poskytovanými službami našej spoločnosti a komunikáciou, ktorá ovplyvňuje obojstranné obchodné vzťahy. 
Vaša anonymná spätná väzba je pre nás viac než dôležitá. Veríme, že 3-5 minútami svojho drahocenného času prispejete k zlepšeniu našich služieb a zvýšeniu Vašej budúcej spokojnosti.

Ďakujeme Vám !

1. Aký produkt našej spoločnosti využívate?

Produkt

TwinSpin® - Presná prevodovka

DriveSpin® - Aktuátor
(kompaktné spojenie prevodovky s motorom)

YourSpin - Vyšší celok na mieru
(viac osa jednotka, kompaktnejšia jednotka)

2. Aký produkt alebo služba Vám chýba v portfóliu spoločnosti SPINEA®? Prosíme uveďte.

3. Ako by ste ohodnotili technické parametre produktov spoločnosti SPINEA®?

1* - málo dôležité I 5* veľmi dôležité 
1* - nespokojný     I 5* veľmi spokojný

Prázdny

Vaša dôležitosť

Nízka                     Vysoká

Vaša spokojnosť

Nízka                   Vysoká

stabilná KVALITA PRODUKTOV

Vaša dôležitosť

Vaša spokojnosť

PRESNOSŤ

Vaša dôležitosť

Vaša spokojnosť

HLUČNOSŤ

Vaša dôležitosť

Vaša spokojnosť

STÁLOSŤ PARAMETROV V ČASE

Vaša dôležitosť

Vaša spokojnosť

kompaktný dizajn

Vaša dôležitosť

Vaša spokojnosť

plynulosť chodu

Vaša dôležitosť

Vaša spokojnosť

4. Ako by ste ohodnotili procesy a služby poskytované spoločnosťou SPINEA®?

1* - málo dôležité I 5* veľmi dôležité 
1* - nespokojný     I 5* veľmi spokojný

Prázdny

Vaša dôležitosť

Nízka                   Vysoká

Vaša spokojnosť

Nízka                   Vysoká

RÝCHLOSŤ POTVRDZOVANIA OBJEDNÁVOK

Vaša dôležitosť

Vaša spokojnosť

POTRVRDENÉ TERMÍNY dodávok

Vaša dôležitosť

Vaša spokojnosť

PLNENIE POTVRDENÝCH TERMÍNOV A OBJEMov DODÁVOK

Vaša dôležitosť

Vaša spokojnosť

BALENIE, DOPRAVA A LOGISTIKA

Vaša dôležitosť

Vaša spokojnosť

TECHNICKÁ PODPORA

Vaša dôležitosť

Vaša spokojnosť

VYBAVOVANIE REKLAMÁCII

Vaša dôležitosť

Vaša spokojnosť

PODPORA A KOMUNIKÁCIA ZO STRANY OBCHODNÉHO ÚSEKU

Vaša dôležitosť

Vaša spokojnosť

5. Uveďte návrhy a odporúčania na zlepšenie procesov a služieb spoločnosti SPINEA®.

6. Čo považujete za silné stránky spoločnosti SPINEA®?

7. Čo považujete za slabé stránky spoločnosti SPINEA®?

8. Ktorú z platforiem SPINEA® využívate ako zdroj informácií?

1* - málo dôležité I 5* veľmi dôležité 
1* - nespokojný     I 5* veľmi spokojný

Prázdny

Vaša dôležitosť

Nízka                     Vysoká

Vaša spokojnosť

Nízka                   Vysoká

WEBOVÁ STRÁNKA www.spinea.com 

Vaša dôležitosť

Vaša spokojnosť

ÚČASŤ NA VEĽTRHOCH

Vaša dôležitosť

Vaša spokojnosť

SOCIÁLNE SIETE

Prázdny
Prázdny

Vaša dôležitosť

Vaša spokojnosť

Vaša dôležitosť

Vaša spokojnosť

Vaša dôležitosť

Vaša spokojnosť

Vaša dôležitosť

Vaša spokojnosť

Vaša dôležitosť

Vaša spokojnosť

NEWS LETTRE o novinkách zasielané na e-mail

Vaša dôležitosť

Vaša spokojnosť

Vaša dôležitosť

Vaša spokojnosť

9. Ako často otvárate naše News lettre a informujete sa o novinkách?10. Uveďte návrhy a odporúčania na zlepšenie propagácie a marketingovej podpory spoločnosti SPINEA®.

11. S akou pravdepodobnosťou by ste odporučili spoločnosť SPINEA® známemu alebo kolegovi?

0 – vysoko nepravdepodobné a 10 - vysoko pravdepodobné

12. Zadajte krajinu Vášho pôsobenia.

13. Zadajte segment Vášho pôsobenia.

Prázdny
Prázdny

Ďakujeme Vám za Vaše názory a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

* takto vyznačené polia sú povinné.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...