séria

 

T-séria reprezentuje širokú škálu vysoko presných reduktorov TwinSpin s valcovým tvarom nosného telesa. Reduktory T-série pozostávajú z presného redukčného mechanizmu a vysoko kapacitných radiálno-axiálnych valčekových ložísk. Táto koncepcia reduktorov umožňuje uchytenie bremena priamo na výstupnú prírubu alebo nosné teleso, bez potreby ďalších prídavných ložísk. Vysoko presné reduktory T-série sa vyznačujú modulárnou konštrukciou, ktorá umožňuje k reduktoru pripojiť pomocou motorovej pripojovacej príruby vami požadovaný typ motora. V T-sérii sú uvedené vysoko presne reduktory TwinSpin, ktoré nie sú úplne utesnené; pre utesnenie je potrebné použiť vstupnú prírubu a sadu tesnení. Na požiadanie zákazníka je spoločnosť SPINEA schopná dodať kompletne utesnený reduktor s prírubou podľa motora zákazníka.

Výhody

 • bezvôľové reduktory
 • vysoká momentová kapacita
 • excelentná presnosť a opakovateľnosť polohovania
 • vysoká torzná a klopná tuhosť
 • malé rozmery a hmotnosť
 • veľké prevodové pomery
 • dlhá životnosť
 • jednoduchá montáž

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

Charakteristiky T-série

Nosné teleso

 

a) TB- závitové otvory v nosnom telese 1)
b) TC- závitové a priebežné otvory v nosnom telese 2)

 

Spojenie zo vstupnej strany

 

Hriadeľové tesnenie / spojovacia príruba sú ponúkané v nasledujúcich vyhotoveniach:
a) motorová pripojovacia príruba
b) utesňovacie vstupné veko
c) bez príruby

 

Tvar vstupného hriadeľa

 

Vstupný hriadeľ je ponúkaný v nasledujúcich vyhotoveniach:
a) hriadeľ s drážkou pre pero
b) podľa požiadaviek

 

Montážne a prevádzkové vlastnosti

 

Široká škála modulovej konfigurácie

 


1) platí pre TS 60, TS 70, TS 80, TS 110, TS 140
2) platí pre TS 170, TS 200, TS 240, TS 300

Špecifikácie pri objednávke T-série

Názov

Veľkosť

Prevodové pomery Označenie série Vyhotovenie hriadeľa
P (DIN 6885) S

TS

 

60

35, 47, 63 TB 6

70

41, 57, 75 TB 11

80

37, 63, 85 TB 8

110

33, 67, 89, 119 TB 14

140

33, 57, 87, 115, 139 TB 19

170

33, 59, 83, 105, 141 TC 24

200

63, 83, 125, 169 TC 24

240

37, 87, 121, 153 TC 28

300

63, 125, 191 TC 28

Príklad objednávacieho kódu modifikovaného reduktora TwinSpin T série s motorovou prírubou: TS200 – 125 –TC– P24 – M235 – P231. Označenie M235 a P231 pre konkrétnu modifikáciu definuje výrobca.

Tabuľky menovitých parametrov T-série

Veľkosť

Prevodový pomer  Menovitý výstupný krútiaci moment

Akceleračný a brzdný moment

Prípustný moment pri núdzovom zastavení Menovité vstupné otáčky Efektívne otáčky cyklu 5) Maximálne prípustné vstupné otáčky 10) Klopná tuhosť 1)6) Torzná tuhosť 1)7) Max. rozbehový moment bez zaťaženia 9) Priemerný spätný moment 9)
i TR [Nm] Tmax [Nm] Tem [Nm] nR [rpm] nef[rpm] nmax [rpm] Mt [Nm/arcmin] kt [Nm/arcmin] [Nm] [Nm]

TS 60

35 37 74 185 2000 3000 4000 27 3,5 0,16 9
47 5000 0,12 9
63 0,12 10

TS 70

41 50 100 250 2000 2000 4000 35 7 0,30 11
57 2500 5000 0,15 12
75 0,14 13

TS 80

37 78 156 390 2000 3000 4000 62 9 0,35 14
63 5000 0,20 15
85 0,12 16

TS 110

33 122 244 610 2000 2000 3500 150 22 0,35 24
67 2500 3900 0,35 28
89 2000 4500 0,30 30
119 2500 0,20 33

TS 140

33 268 670 1340 2000 2000 3000 340 54 0,60 40
57 2500 3200 0,40 40
87 4500 0,35 55
115 0,35 65
139 0,34 65

TS 170

33 495 1237 2475 2000 1500 3000 705 102 2,00 75
59 2000 3500 2,00 85
83 2500 1,40 100
105 4000 1,20 125
141 0,40 125

TS 200

63 890 2225 4450 2000 1500 3500 1070 178 1,90 90
83 2000 4000 1,80 120
125 4000 1,70 200
169 2200 4500 0,90 210

TS 240

37 1620 4050 8100 1500 1000 2000 1800 340 3,00 90
87 1500 3000 1,75 160
121 3500 1,70 170
153 3700 1,20 180

TS 300

63 2940 7350 14700 1500 1100 2500 3500 680 3,00 200
125 1400 3200 2,00 250
191 1500 3500 1,50 300


PRÁVO ZMENY BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA VYHRADENÉ

 1. Stredná štatistická hodnota. Ďalšie informácie sú uvedené v kapitolách Torzná tuhosť, Klopná tuhosť.
 2. Zaťaženie pri výstupnej rýchlosti 15 ot./min.
 3. Klopný moment Mc max hodnota pri Fa=0. Ak Fa≠0, pozri kapitolu Klopný moment.
 4. Axiálna sila Fa max hodnota pri Mc=0. Ak Mc≠0, pozri kapitolu Klopivý moment.
 5. Efektívne otáčky môžu byť aj vyššie pre hodnotu mŕtveho chodu vyššiu než 1 arcmin a pri nižších hodnotách viskozity maziva. Pri hodnote mŕtveho chodu nižšej než 0,6 arcmin konzultujte prosím efektívne otáčky s výrobcom.
 6. Parameter závislý na verzii vysoko presného reduktora.
 7. Parameter závislý na verzii vysoko presného reduktora, prevodovom pomere a hodnote mŕtveho chodu.
 8. Hodnoty parametrov sú informatívne. Presná hodnota závisí na konkrétnom vyhotovení vysoko presného reduktora.
 9. Pri teplotách reduktora nižších než 20°C budú rozbehové momenty vyššie.
 10. Parameter závislý na zaťažovateľovi cyklu; vyššia vstupná rýchlosť je možná; konzultujte prosím s výrobcom.

   Zvýraznený prevodový pomer odporúča spoločnosť SPINEA ako optimálnu verziu z hľadiska ceny a dodania.

Tabuľky menovitých parametrov T-série

Veľkosť

Prevodový pomer Max. mŕtvy chod

Priemerná chyba uhlového prenosu 1)7)

Hysterézia Max. klopný moment 2)3) Menovitá radiálna sila 2) Max. axiálna sila 2)4) Vstupná inercia 8) Hmotnosť 8)
i LM [arcmin] ATE [arcsec] H [arcmin] M c max [Nm] FrR [kN] F a max [kN] l [10-4 kgm2] m [kg]

TS 60

35 <1,5 ±36 <1,5 107 2,6 3,7 0,006 0,86
47
63

TS 70

41 <1,5 ±36 <1,5 142 2,8 4,1 0,061 1,05
57
75

TS 80

37 <1,5 ±36 <1,0 280 4,8 6,9 0,03 1,64
63
85

TS 110

33 <1,0 ±20 <1,0 740 9,3 13,1 0,16 3,76
67
89
119

TS 140

33 <1,0 ±20 <1,0 1160 11,5 17 0,67 6,45
57
87
115
139

TS 170

33 <1,0 ±20 <1,0 2430 19,2 27,9 1,15 11,07
59
83
105
141

TS 200

63 <1,0 ±18 <1,0 3300 21,1 31,7 2,6

17,23

83
125
169

TS 240

37 <1,0 ±18 <1,0 5720 30,8 47,3 3,9 31,15
87
121
153

TS 300

63 <1,0 ±18 <1,0 12000 45,3 68,1 11,2 55,73
125
191


Dôležité upozornenia:

 • Hodnoty zaťaženia uvedené v tabuľke platia pri nominálnej životnosti L10 = 6000 hod.
 • Vysoko presné reduktory sú prednostne určené pre režimy práce S3-S8, t.j. výstupná rýchlosť v aplikáciách je reverzno-premenlivá. Neprerušovaný režim práce S1 je potrebné konzultovať u výrobcu.
 • Rozmerové náčrtky T-série reduktorov sú uvedené v katalógu bez tesnenia.
 • Spôsoby utesnenia sú opísané v kapitole Návod na montáž.
 • Maximálne otáčky v pracovnom cykle konzultujte prosím s výrobcom.
 • Hodnoty v tabuľke sa vzťahujú na menovitú prevádzkovú teplotu.

  Zvýraznený prevodový pomer odporúča spoločnosť SPINEA ako optimálnu verziu z hľadiska ceny a dodania.

Potrebujete viac informácií?

Vyplňte Vaše kontaktné údaje, aby sme Vám mohli poskytnúť naše odborné rady.

» Bližšie informáciu TU

Empty

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...