Empty

Od inovatívnej myšlienky po globálne trhy

V prvej polovici deväťdesiatych rokov dvaja prešovskí konštruktéri, Bartolomej Janek a Tibor Fecko, vynašli a skonštruovali nový, unikátny vysoko presný reduktor. Motiváciou pre jeho vývoj bolo odstránenie prevádzkových nedostatkov priemyselných robotov. V roku 1997 bol postavený prvý výrobný závod na zelenej lúke v Prešove. Kedže sa jednalo o nový výrobok, prioritou spoločnosti bolo nastaviť optimálne technologické procesy a tiež získať si dôveru budúcich zákazníkov. Intenzívnymi vývojovými a obchodnými aktivitami v priebehu niekoľkých rokov spoločnosť SPINEA začala mať úspech medzi výrobcami vysoko presných reduktorov. Od roku 2000, keď sa začala sériová výroba, objem predaja systematicky rástol, tiež vďaka prvej veľkej zmluve so svetovým výrobcom robotov KUKA.

Tento rast vyžadoval opakované investície do technológií, výsledkom čoho bolo otvorenie druhého výrobného závodu v Prešove v roku 2007. Ďalšia rozsiahla investícia, uskutočnená v rokoch 2012 a 2014, priniesla rozšírenie s novou výrobnou halou a nákupom ďalších moderných technológií, s cieľom výrazne zvýšiť ročnú výrobnú kapacitu.

 

 

 Náš patentový právnik hovorí, že patent je svetový, keď zamestnáva veľa ľudí, predáva produkty po celom svete, neboli voči nemu vznesené žiadne námietky v procese udeľovania patentu a vynálezca má veľa neprajníkov. To podozrivo korešponduje s príbehom nášho vynálezu.

Ing. Bartolomej Janek, CSc.

Unikátne riešenia, medzinárodný úspech

 

Produkty spoločnosti sú vhodné pre aplikácie vyžadujúce vysoký redukčný pomer, vysokú kinematickú presnosť, bezvôľový chod, vysokú momentovú kapacitu, vysokú tuhosť, kompaktnú konštrukciu v obmedzenom inštalačnom priestore a nízku hmotnosť. Sú široko používané v automatizácii a priemyselnej robotike, v oblasti výroby obrábacích strojov, v navigačných a kamerových zariadeniach, medicínskych systémoch a v mnohých iných oblastiach.

 

Spoločnosť SPINEA sa teší členstvu v medzinárodných združeniach robotiky, akými sú Medzinárodná federácia robotiky (International Federation of Robotics) a EU Robotics, ako aj v nemeckej federácii strojárov - VDMA.

 

 

 

 

 

Spokojní zákazníci a vízie

Medzi najväčších zákazníkov spoločnosti patria najmä výrobcovia priemyselných robotov, napr. KUKA, ABB, Comau a RRRobotica, výrobcovia obrábacích strojov, napr. DMG Mori, Trumpf a Doosan Infracore, výrobca obalových zariadení Tetrapak, a špecialista na brúsenie skla Swarowski. 

Okrem uvedených aplikácií sa reduktory TwinSpin tiež používajú v priemyselnej automatizácii, radarových a navigačných prístrojoch, kamerových a monitorovacích systémoch a medicínskych zariadeniach. Vďaka svojej presnosti a spoľahlivosti sa reduktory TwinSpin tiež dodávajú pre projekt jadrového urýchlovača v CERN vo Švajčiarsku. Spoločnosť SPINEA chce v budúcnosti výrazne podporovať rozvoj svojej vlastnej výskumnej a vývojovej základne, prostredníctvom ktorej zabezpečuje ďalšie inovácie a vývoj nových produktov. Tie budú potom spoľahlivo a presne napĺňať svoje poslanie v akejkoľvek oblasti prevádzky.

 

Potrebujete viac informácií?

Vyplňte Vaše kontaktné údaje, aby sme Vám mohli poskytnúť naše odborné rady.

Empty