Systém manažérstva kvality

Empty

V decembri 1999 SPINEA vyhovela medzinárodným kritériám a získala certifikát ISO 9001 vydaný medzinárodnou certifikačnou spoločnosťou RWTÜV. ISO 9001 deklaruje kvalitu nielen vo výrobe, ale aj vo vývoji a celom manažmente. Ide o veľmi dôležité ocenenie, keďže SPINEA získala tento certifikát už dva roky po začatí výroby.

V novembri 2002 prešla SPINEA procesom recertifikácie podľa EN ISO 9001:2000 a v roku 2011 obdržala certifikát EN ISO 9001:2009 a 10. augusta 2018 bola spoločnosť certifikovaná podľa EN ISO 9001:2015. Tento medzinárodný štandard podporuje prijatie procesného prístupu pri príprave, zavádzaní, zlepšovaní systému manažérstva kvality, neustále zlepšovanie a uspokojovanie potrieb zákazníka podľa nami zhromaždených požiadaviek.

Systém manažérstva kvality kontroluje všetky detaily výroby v závode SPINEA, počnúc evidenciou dokumentácie a plánovaním výskumu, až po výstupnú kontrolu finálneho produktu. Nie len high-tech výrobok spoločnosti SPINEA, ale aj ISO certifikáty dokazujú, že SPINEA je serióznym partnerom na medzinárodnom trhu.

 

Prázdny
Prázdny
Prázdny

Politika kvality

Hlavnou víziou spoločnosti SPINEA, s.r.o. je dosiahnuť dokonalosť v pohybe, a to vyvíjaním, výrobou a dodávaním vysoko presných ložiskových reduktorov pre robotické a nerobotické aplikácie.

Strategickým cieľom spoločnosti SPINEA, s.r.o. je zvýšenie výkonnosti spoločnosti so zameraním sa na rozvoj ľudských zdrojov, výskum a vývoj technologických procesov a produktov, rozšírenie predajnej siete, rozvoj inovácií a inovačného riadenia, rozvoj partnerstiev so zákazníkmi a dodávateľmi.

Politika kvality nadväzuje na strategický cieľ našej spoločnosti a vychádza zo zásad,
že kvalita produktov:

 • je rozhodujúcim faktorom pre realizáciu strategického cieľa spoločnosti,
 • zabezpečuje uspokojovanie potrieb zákazníkov a zvyšovanie ich spokojnosti,
 • umožňuje stabilizovanie a získavanie nových pozícií na svetovom trhu,
 • zabezpečuje zvyšovanie prosperity spoločnosti a vedie aj k rastu spokojnosti zamestnancov,
 • je integrovaná na všetkých úrovniach firmy, do každodennej práce a každý zamestnanec musí niesť osobnú zodpovednosť za kvalitu výsledkov svojej práce.

Pre splnenie týchto zásad sa výkonné vedenie a všetci zamestnanci spoločnosti zaväzujú:

 1. Zvyšovať výkonnosť spoločnosti prostredníctvom výskumu, vývoja, technických inovácií produktu a realizáciou investičných projektov.
 2. Rozvíjať obchodné vzťahy, napĺňať potreby a očakávania trhu, zvyšovať dôveru zákazníka ku kvalite značky SPINEA, trvale monitorovať jeho spokojnosť.
 1. Trvalo zvyšovať prosperitu spoločnosti s dôrazom na kvalitu produktu.
 2. Rozvíjať dodávateľsko-odberateľské vzťahy pre zabezpečenie kvality vstupov do procesov a naplnenie požiadaviek zákazníkov.
 3. Napĺňať firemné hodnoty spoločnosti, systematicky rozvíjať motivačné nástroje so zameraním sa na zlepšenie firemnej kultúry, vzdelávanie, rozvoj a stabilizáciu zamestnancov, podporovanie ich tvorivosti, nápaditosti a angažovanosti, zvyšovanie povedomia ku kvalite a tímovej práci.
 4. Zvyšovať povedomie zamestnancov v oblasti ochrany životného prostredia, správnym riadením odpadov a efektívnym využívaním energií eliminovať dopady na jeho znečisťovanie.
 5. Riadiť a zlepšovať všetky procesy so zámerom znižovania rizík a negatívnych dopadov a s cieľom zvyšovania efektívnosť systému manažérstva kvality.

 

NA STIAHNUTIE

Potrebujete viac informácií?

Vyplňte Vaše kontaktné údaje, aby sme Vám mohli poskytnúť naše odborné rady.

» Bližšie informáciu TU

Empty

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...