Politika kvality

Hlavnou víziou spoločnosti SPINEA, s.r.o. je dosiahnuť dokonalosť v pohybe, a to vyvíjaním, výrobou a dodávaním vysoko presných ložiskových reduktorov pre robotické a nerobotické aplikácie.

Strategickým cieľom spoločnosti SPINEA, s.r.o. je zvýšenie výkonnosti spoločnosti so zameraním sa na rozvoj ľudských zdrojov, výskum a vývoj technologických procesov a produktov, rozšírenie predajnej siete, rozvoj inovácií a inovačného riadenia, rozvoj partnerstiev so zákazníkmi a dodávateľmi.

Politika kvality nadväzuje na strategický cieľ našej spoločnosti a vychádza zo zásad,
že kvalita produktov:

 • je rozhodujúcim faktorom pre realizáciu strategického cieľa spoločnosti,
 • zabezpečuje  uspokojovanie potrieb zákazníkov a zvyšovanie ich spokojnosti,
 • umožňuje stabilizovanie  a získavanie nových pozícií na svetovom trhu,
 • zabezpečuje zvyšovanie prosperity spoločnosti a vedie aj k rastu spokojnosti zamestnancov,
 • je integrovaná na všetkých úrovniach firmy, do každodennej práce a  každý zamestnanec musí niesť osobnú zodpovednosť za kvalitu výsledkov svojej práce.

Pre splnenie týchto zásad sa výkonné vedenie a všetci zamestnanci spoločnosti zaväzujú:

 1. Zvyšovať výkonnosť spoločnosti prostredníctvom výskumu, vývoja, technických inovácií produktu a realizáciou investičných projektov.  
 2. Rozvíjať obchodné vzťahy, napĺňať potreby a očakávania trhu, zvyšovať dôveru zákazníka ku kvalite značky SPINEA, trvale monitorovať jeho spokojnosť.
 1. Trvalo zvyšovať prosperitu spoločnosti s dôrazom na kvalitu produktu.
 2. Rozvíjať dodávateľsko-odberateľské vzťahy pre zabezpečenie kvality vstupov do procesov a naplnenie požiadaviek zákazníkov.
 3. Napĺňať firemné hodnoty spoločnosti, systematicky rozvíjať motivačné nástroje so zameraním sa na zlepšenie firemnej kultúry, vzdelávanie, rozvoj a stabilizáciu zamestnancov, podporovanie ich tvorivosti, nápaditosti a angažovanosti, zvyšovanie povedomia ku kvalite a tímovej práci.
 4. Zvyšovať povedomie zamestnancov v oblasti ochrany životného prostredia, správnym riadením odpadov a efektívnym využívaním energií eliminovať dopady na  jeho znečisťovanie.
 5. Riadiť a zlepšovať  všetky procesy so zámerom znižovania rizík a negatívnych dopadov a s cieľom zvyšovania efektívnosť systému manažérstva kvality.

Realizáciou uvedených zásad je úsilie zabezpečiť nielen spokojnosť našich zákazníkovprosperitu spoločnosti,  ale aj spokojnosť a naplnenie požiadaviek majiteľa spoločnosti.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...