Systém manažérstva kvality

V decembri 1999 SPINEA vyhovela medzinárodným kritériám a získala certifikát ISO 9001, vydaný medzinárodnou certifikačnou spoločnosťou RWTÜV. ISO 9001 deklaruje kvalitu nielen vo výrobe, ale aj vo vývoji a celom manažmente. Ide o veľmi dôležité ocenenie, keďže SPINEA získala tento certifikát už dva roky po začatí výroby.

V novembri 2002 prešla SPINEA procesom recertifikácie podľa EN ISO 9001:2000 a v roku 2011 obdržala certifikát EN ISO 9001:2009 a 10. augusta 2018 bola spoločnosť certifikovaná podľa EN ISO 9001:2015. Posledný certifikát, ktorý spoločnosť obdržala je EN ISO 9001:2016. Tento medzinárodný štandard podporuje prijatie procesného prístupu pri príprave, zavádzaní a zlepšovaní systému manažérstva kvality a zároveň neustále zlepšovanie a uspokojovanie potrieb zákazníka podľa nami zhromaždených požiadaviek.

Systém manažérstva kvality kontroluje všetky detaily výroby v závode SPINEA, počnúc evidenciou dokumentácie a plánovaním výskumu, až po výstupnú kontrolu finálneho produktu. Nie len high-tech výrobok spoločnosti SPINEA, ale aj ISO certifikáty dokazujú, že SPINEA je serióznym partnerom na medzinárodnom trhu.