Systém manažérstva kvality

V decembri 1999 SPINEA vyhovela medzinárodným kritériám a bola ocenená certifikátom ISO 9001, vydaným medzinárodnou certifikačnou spoločnosťou RWTÜV. ISO 9001 deklaruje kvalitu nielen vo výrobe, ale aj vo vývoji a celom manažmente. Ide o veľmi dôležité ocenenie, keďže SPINEA bola ocenená týmto certifikátom už dva roky po začatí výroby.

V novembri 2002 SPINEA prešla procesom recertifikácie podľa EN ISC 9001:2000 a obdržala certifikát ISO 9001:2000 a v roku 2011 obdržala certifikát ISO 9001:2009 po najnovšej recertifikácii. Tento medzinárodný štandard podporuje prijatie prístupového procesu pri príprave, zavádzaní a zlepšovaní efektívnosti manažmentu kvality, vedenia spoločnosti a zlepšenie uspokojovania potrieb zákazníka, podľa nami zhromaždených požiadaviek.

Systém manažérstva kvality kontroluje všetky detaily výroby v závode SPINEA, počnúc evidenciou dokumentácie a plánovaním výskumu, až po výstupnú kontrolu finálneho produktu. Nie len high-tech výrobok spoločnosti SPINEA, ale aj ISO certifikáty dokazujú, že SPINEA je serióznym partnerom na medzinárodnom trhu.