TWINSPIN

Pojem „TwinSpin“ predstavuje úplnú integráciu vysoko presného reduktora a vysoko presného radiálno-axiálneho ložiska v jednom celku.

Vysoko presné reduktory TwinSpin sú určené pre aplikácie, ktoré vyžadujú vysoký redukčný pomer, vysokú kinematickú presnosť, malý mŕtvy chod, vysokú momentovú kapacitu a vysokú tuhosť kompaktnej konštrukcie v obmedzenom inštalačnom priestore, ako aj malú hmotnosť.

Táto nová koncepcia prevodu umožňuje používať reduktor TwinSpin v robotike a automatizácii, v obrábacích strojoch, meracích zariadeniach a navigačných systémoch, v leteckom priemysle, vo vojenskej a medicínskej oblasti, v oblasti drevoobrábania, v tlačiarenstve, v strojoch pre textilný priemysel a pre obrábanie skla, v plniacich strojoch, a podobne.

Základné časti vysoko presného reduktora TwinSpin sú:

  • teleso - obsahuje vysoko-kapacitné, presné radiálno-axiálne výstupné ložiská integrované v reduktore
  • výstupné tesnenie - na strane výstupnej príruby zabraňuje vnútornému znečisteniu vysoko presného reduktora a/alebo presakovaniu maziva
  • príruby - vstupná a výstupná - sú vzájomne pevne spojené a otáčajú sa s redukovanou rýchlosťou v radiálno-axiálnom výstupnom ložisku vo vzťahu k telesu
  • hriadeľ - vysoko-otáčkový člen prevodového mechanizmu, uložený v ložiskách v prírubách. Ložiskové dráhy sú nabrúsené priamo na hriadeli a prírubách. Hriadeľové excentre otočne podopierajú trochoidálne ozubené kolesá pomocou valivých ložísk
  • trochoidálne ozubené kolesá - ich trochoidálny profil s takmer 50 % súbežným záberom umožňuje prenos vysokého momentu reduktora Twin-Spin bez nežiaducej vôle
  • transformačný člen - transformuje planétový pohyb trochoidálnych ozubených kolies na otočný pohyb dvojice prírub

Vysoko presný reduktor a vysoko presné radiálno-axiálne ložisko v jednom celku.

 

Predstavuje širokú škálu vysoko presných reduktorov TwinSpin s valcovým tvarom nosného telesa.

Predstavuje široký sortiment vysoko presných reduktorov TwinSpin s prírubovým tvarom nosného telesa.

Predstavuje vysoko presné reduktory TwinSpin s priebežnými otvormi v hriadeľoch, označované tiež ako vyhotovenie hollowshaft.

Predstavuje vysoko presné reduktory TwinSpin mini rozmerov.

Nová séria vysoko presných reduktorov s inovatívnym dizajnom hlavného ložiska a redukčným princípom TwinSpin.

Potrebujete viac informácií?

Vyplňte Vaše kontaktné údaje, aby sme Vám mohli poskytnúť naše odborné rady.

Empty