*_

Systém manažérstva kvality

Empty

V decembri 1999 SPINEA vyhovela medzinárodným kritériám a získala certifikát ISO 9001 vydaný medzinárodnou certifikačnou spoločnosťou RWTÜV. ISO 9001 deklaruje kvalitu nielen vo výrobe, ale aj vo vývoji a celom manažmente. Ide o veľmi dôležité ocenenie, keďže SPINEA získala tento certifikát už dva roky po začatí výroby.

V novembri 2002 prešla SPINEA procesom recertifikácie podľa EN ISO 9001:2000 a v roku 2011 obdržala certifikát EN ISO 9001:2009 a 10. augusta 2018 bola spoločnosť certifikovaná podľa EN ISO 9001:2015. Tento medzinárodný štandard podporuje prijatie procesného prístupu pri príprave, zavádzaní, zlepšovaní systému manažérstva kvality, neustále zlepšovanie a uspokojovanie potrieb zákazníka podľa nami zhromaždených požiadaviek.

Systém manažérstva kvality kontroluje všetky detaily výroby v závode SPINEA, počnúc evidenciou dokumentácie a plánovaním výskumu, až po výstupnú kontrolu finálneho produktu. Nie len high-tech výrobok spoločnosti SPINEA, ale aj ISO certifikáty dokazujú, že SPINEA je serióznym partnerom na medzinárodnom trhu.

 

Politika kvality

Strategickým cieľom spoločnosti SPINEA je byť globálnym lídrom v technológii kompaktných reduktorov.

Politika kvality sleduje strategický cieľ našej spoločnosti a je založená na princípoch, ktoré tvrdia, že kvalita produktov:

  • je elementárnou črtou realizácie strategického cieľa spoločnosti
  • zabezpečuje uspokojovanie potrieb zákazníkov a zvyšovanie ich spokojnosti
  • umožňuje stabilizáciu na trhu a zlepšovanie nových pozícií na svetovom trhu

  • zabezpečuje rozširovanie prosperity spoločnosti a tiež vedie k rastúcej spokojnosti zamestnancov
  • je integrovaná na všetkých úrovniach spoločnosti, používaná pri každodennej práci a každý zamestnanec musí niesť osobnú zodpovednosť za kvalitu výsledkov práce

 

Aby boli naplňované tieto princípy, vedenie a všetci zamestnanci spoločnosti sa zaväzujú:

1. Zabezpečovať trvalý a udržateľný rozvoj spoločnosti, založený na technických inováciách produktových a kapitálových projektov, rozvíjať obchodný vzťah s kľúčovými zákazníkmi;

2. Napĺňať potreby a očakávania trhu, zvyšovať dôveru zákazníkov v kvalitu značky SPINEA a neustále monitorovať ich spokojnosť.

3. Neustále zvyšovať prosperitu spoločnosti so zameraním na kvalitu produktu.

4. Rozvíjať dodávateľsko-zákaznícky vzťah, vedúci k zabezpečeniu kvality vstupov do procesov výroby so zámerom napĺňať požiadavky zákazníkov.

5. Systematicky rozvíjať motivačné nástroje v spoločnosti, ako je vzdelávanie zamestnancov, podpora kreativity, nápadov a zapájania sa v práci, vytváranie podmienok pre profesionálny rast a zvyšovanie povedomia o kvalite a tímovej práci.

6. Zvyšovanie znalostí zamestnancov v oblasti ochrany životného prostredia, správneho odpadového hospodárstva a účinného využívania energie a eliminácie nepriaznivých dopadov znečisťovania.

7. Zlepšovať procesy so zámerom zvýšiť efektívnosť systému manažérstva kvality.

Potrebujete viac informácií?

Vyplňte Vaše kontaktné údaje, aby sme Vám mohli poskytnúť naše odborné rady.

Empty