Systém manažérstva kvality

Empty

V decembri 1999 SPINEA vyhovela medzinárodným kritériám a bol jej udelený certifikát ISO 9001 vydaný medzinárodnou certifikačnou spoločnosťou RWTÜV. ISO 9001 deklaruje kvalitu nielen vo výrobe, ale aj vo vývoji a celom manažmente. Je to veľmi dôležité ocenenie, keďže SPINEA bola ocenená týmto certifikátom už dva roky po začatí výroby.

 

V novembri 2002 prešla SPINEA procesom recertifikácie podľa EN ISC 9001:2000 a obdržala certifikát ISO 9001:2000 a v roku 2011 obdržala certifikát ISO 9001:2009 po ďalšej recertifikácii. Tento medzinárodný štandard podporuje prijatie prístupového procesu pri príprave, zavádzaní, zlepšovaní efektívnosti manažmentu kvality, vedenia spoločnosti, zlepšenie uspokojovania potrieb zákazníka podľa nami zhromaždených požiadaviek od zákazníka. Systém manažmentu kvality kontroluje všetky detaily výroby v závode SPINEA, počnúc evidenciou dokumentácie, plánovaním výskumu, až po výstupnú kontrolu finálneho produktu. Nie len high-tech výrobok spoločnosti SPINEA, ale aj ISO certifikáty dokazujú, že SPINEA je seriózny partner na medzinárodnom trhu.

 

Politika kvality

Strategickým cieľom spoločnosti SPINEA je byť globálnym lídrom v technológii kompaktných reduktorov.

Politika kvality sleduje strategický cieľ našej spoločnosti a je založená na princípoch, ktoré tvrdia, že kvalita produktov:

  • je elementárnou črtou realizácie strategického cieľa spoločnosti
  • zabezpečuje uspokojovanie potrieb zákazníkov a zvyšovanie ich spokojnosti
  • umožňuje stabilizáciu na trhu a zlepšovanie nových pozícií na svetovom trhu

  • zabezpečuje rozširovanie prosperity spoločnosti a tiež vedie k rastúcej spokojnosti zamestnancov
  • je integrovaná na všetkých úrovniach spoločnosti, používaná pri každodennej práci a každý zamestnanec musí niesť osobnú zodpovednosť za kvalitu výsledkov práce

 

Aby boli naplňované tieto princípy, vedenie a všetci zamestnanci spoločnosti sa zaväzujú:

1. Zabezpečovať trvalý a udržateľný rozvoj spoločnosti, založený na technických inováciách produktových a kapitálových projektov, rozvíjať obchodný vzťah s kľúčovými zákazníkmi;

2. Napĺňať potreby a očakávania trhu, zvyšovať dôveru zákazníkov v kvalitu značky SPINEA a neustále monitorovať ich spokojnosť.

3. Neustále zvyšovať prosperitu spoločnosti so zameraním na kvalitu produktu.

4. Rozvíjať dodávateľsko-zákaznícky vzťah, vedúci k zabezpečeniu kvality vstupov do procesov výroby so zámerom napĺňať požiadavky zákazníkov.

5. Systematicky rozvíjať motivačné nástroje v spoločnosti, ako je vzdelávanie zamestnancov, podpora kreativity, nápadov a zapájania sa v práci, vytváranie podmienok pre profesionálny rast a zvyšovanie povedomia o kvalite a tímovej práci.

6. Zvyšovanie znalostí zamestnancov v oblasti ochrany životného prostredia, správneho odpadového hospodárstva a účinného využívania energie a eliminácie nepriaznivých dopadov znečisťovania.

7. Zlepšovať procesy so zámerom zvýšiť efektívnosť systému manažérstva kvality.

Potrebujete viac informácií?

Vyplňte Vaše kontaktné údaje, aby sme Vám mohli poskytnúť naše odborné rady.

Empty