Ako prevodovky TwinSpin® vylepšujú dentálne frézovacie stroje

Prevodovky TwinSpin® patria do kategórie tkzv. backlash free prevodoviek, ktoré poskytujú vysokú presnosť polohovania podstatnú pre presnosť výroby zubných náhrad. Vďaka jedinečnému prevodovému mechanizmu, vysokej presnosti výroby a používaniu vysokokvalitných mazív, si prevodovky TwinSpin® udržujú vysokú presnosť polohovania počas celej životnosti a tým zabezpečujú dlhodobú kvalitu a presnosť dentálnych frézovacích strojoch.

Digitalizácia priniesla podstatne zmeny v procesoch výroby zubných náhrad. Tradične spôsoby výroby zubných náhrad (koruniek, mostíkov, implantátov či rekonštrukcie kompletného chrupu) boli nahradené CAD/CAM technológiami. Tieto technológie aplikované spolu s intraoralnými skenermi a dentálnymi frézovacími strojmi malých zastavbových rozmerov, umožňujú presun výroby zubných náhrad z dentálnych laboratórií priamo do zubných ambulancii. Proces sa stal jednoduchším, rýchlejším a efektívnejším. Pacient môže získať zubnú korunku či mostík v ten istý deň, keď príde do ambulancie.

Skenerom sa zosníma chrup a vytvorí sa digitálny 3D odtlačok. CAD systém ho spracuje a na základe porovnania s okolitými zubami vygeneruje návrh zubnej náhrady, ktorý potom zubný lekár alebo laborant môže ešte podľa potreby upraviť. Následne CAD/CAM systém  vyšle inštrukcie na výrobu zubnej náhrady do počítačom riadeného stroja na frézovanie.

Zubne náhrady vyrobené CAD/CAM technológiami majú vysokú trvanlivosť a prirodzený vzhľad. Dosahujú vysokú kvalitu povrchu a dobre priliehajú vďaka vysokej presnosti skenovania a výroby na moderných dentálnych frézovacích strojoch.

Výsledná kvalita zubnej náhrady a efektivita výrobného procesu závisí vo veľkej miere od použitého stroja na frézovanie, jeho konštrukcie a komponentov, z ktorých je vyrobený.

Jedným z kľúčových komponentov ovplyvňujúcim základne parametre dentálnych frézovacích strojov sú prevodovky v rotačných osiach A a B používané na polohovanie stola s dentálnym polotovarom. Od použitého typu prevodovky bude závisieť kvalita opracovaného povrchu, presnosť výroby a teda to, či zubne náhrada bude pacientovi dobre sedieť, ale aj produktivita stroja a čas za aký stroj dokáže zubnú náhradu vyrobiť.

Firma SPINEA®, s.r.o. prináša pre tieto stroje ideálne riešenie v podobe cykloidných prevodoviek TwinSpin®, ktoré spĺňajú všetky požiadavky na polohovanie v osiach A a B a v súčasnosti predstavujú na trhu bezpochyby najlepšie riešenie z hľadiska presnosti, tuhosti, momentovej kapacity a zástavbových rozmerov.

Prevodovky TwinSpin® patria do kategórie tkzv. backlash free prevodoviek, ktoré poskytujú vysokú presnosť polohovania podstatnú pre presnosť výroby zubných náhrad. Vďaka jedinečnému prevodovému mechanizmu, vysokej presnosti výroby a používaniu vysokokvalitných mazív, si prevodovky TwinSpin® udržujú vysokú presnosť polohovania počas celej životnosti a tým zabezpečujú dlhodobú kvalitu a presnosť dentálnych frézovacích strojoch.

Ďalšou významnou vlastnosťou prevodoviek TwinSpin® je vysoká torzná a klopná tuhosť, ktoré sú kľúčové  pre kvalitu opracovaného povrchu zubných náhrad. Vysoké tuhosti prevodoviek SPINEA® umožňujú vyššiu rýchlosť opracovania pri zachovaní vynikajúcej kvality povrchu. Preto frézovacie stroje s prevodovkami od SPINEA® dosahujú vyššiu produktivitu a kvalitu povrchu ako stroje s inými prevodovými mechanizmami. Vysoká tuhosť tiež umožňuje opracovanie pevnejších a kvalitnejších materiálov zubných náhrad.

Jedným z trendov vo vývoji dentálnych frézovacích strojov je minimalizovanie rozmerov strojov. Prevodovky od SPINEA® majú vysokú momentovú hustotu čo je pomer krútiaceho momentu prevodovky ku jej rozmerom[Nm/cm3]. Napr. v porovnaní s harmonickými prevodovkami, prevodovky od spoločnosti SPINEA®, s.r.o. majú tento parameter viac ako dvojnásobný, čo umožňuje použiť v stroji podstatne menšiu veľkosť a pritom zachovať výkon a tým minimalizovať rozmery stroja, alebo použiť podobne rozmery a tým zvýšiť výkon pohonového uzla. Navyše firma SPINEA®, s.r.o. má v svojej ponuke tiež aktuátory DriveSpin® - pohonové jednotky,  ktoré v sebe spájajú  servomotor a presný prevodový mechanizmus TwinSpin® do jedného kompaktného celku malých rozmerov, čo zjednodušuje inštaláciu pohonového uzla  a umožňuje ešte vyšší stupeň minimalizovania zástavbových rozmerov.

Vysoko-presné prevodovky TwinSpin® sa vyznačujú aj ďalšou skvelou vlastnosťou a tou je vysoká preťažiteľnosť. Tá je vyjadrená núdzovým krútiacim momentom, ktorý je až päťnásobkom hodnoty menovitého krútiaceho momentu a v zariadení sa prejavuje vysokou spoľahlivosťou a odolnosťou voči poškodeniu, ku ktorému by mohlo dôjsť napríklad nesprávnou obsluhou stroja.

Prevodovky TwinSpin® spĺňajú všetky požiadavky súčasných trendov vo vývoji dentálnych frézovacích strojov. V súčasnosti predstavujú najideálnejšie riešenie prevodového mechanizmu rotačných osi v 5 osích dentálnych frézovacích strojoch a úspešne nahrádzajú predtým používané harmonické a planétové prevodovky.

 

Viac článkov

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...