Priemyselná - Röntgenová analýza súčiastok. Spolupráca na projekte X-Ray Technology pre priemyselné použitie

Dôsledná diagnostika vád v súčiastkach zariadení v dopravnom a leteckom priemysle zvýši spoľahlivosť a bezpečnosť užívateľov. Práve v takýchto výrobných linkách majú veľké uplatnenie produkty spoločnosti SPINEA, ktorá sa tým priamo podieľa na bezpečnosti aut a lietadiel.

       Základom dlhodobej stability každej spoločnosti je jej schopnosť vidieť za hranicu súčasných možností. Typickým výrazom, ktorý sa dnes často využíva s súvislosti s úspechom a stabilitou úspešnej spoločnosti  je populárne slovo autentický . Korene má v angličtine  a týka sa pohľadu, ktoré sa skladá z dvoch významov  OUT a END , čo sa dá preložiť aj významom vidieť za horizont súčasných hraníc.

...má význam časový v zmysle vidieť minulosť ale aj budúcnosť , ktorá príde  a pripraviť produkty a služby .

...má význam aj micro – priestorový, do hĺbky priestoru, štruktúry a  micro rozmerov, v zmysle vidieť to, čo nie je viditeľné voľným okom. Slovo autentický sa prekladá ako  hodnoverný, pôvodný stály predovšetkým z pohľadu štruktúry, ktorá sa nemení vo význame povrch a hĺbka ale aj  vo význame stálosť vlastností v čase.

Tento trend je  príčinou vývoja  opto-elektronických  zariadení, ktoré dominujú priemyslu  už mnoho desiatok rokov. Tieto optoelektronické meracie zariadenia  vytvorili základňu pre kontrolu súčiastok iných firiem, ktoré zabezpečujú spoľahlivosť a bezpečnosť používaných zariadení širokému spektru klientov a následnú autentickosť produktov. 

      Jednou zo skupín takýchto zariadení sú aj opto-elektronické zariadenia firiem  pre  X-ray Technologie, alebo populárny výraz ako röntgenové prístroje. Tieto zariadenia boli vyvinuté v medicínskom priemysle a v súčasnosti majú uplatnenie v hĺbkovej analýze nedeštruktívnych  skúšok materiálov, kde sa analyzujú predovšetkým neviditeľné vady materiálov. 

      Princíp diagnostiky vád realizuje rovnaký princíp ako u röntgenového snímku pri lekárskych vyšetreniach. Všetky časti snímkovaného objektu sú prezentované v transparentnej forme, kde je možné analyzovať odchýlky od bezchybného  stavu.  

      Röntgenová analýza v obecnom význame  je rozšírená nielen v medicíne, ale aj v iných odvetviach. Pomáha pri štúdiu makrosveta, sledovanie neviditeľných vesmírnych objektov, environmentálne snímanie morského prostredia, ale aj pri štúdiu micro - sveta sledovaním  energetických kolíznych zrážok a interpretácie kvantových častíc pri samotnej fúzii, v litografii, v mikroskopoch,  na letiskách pre analýzu batožín a v ďalších nových vedeckých a technologických  smeroch.  

       Existujúci nástup minimalizácie komponentov strojových súčiastok, 3D tlač kovových komponentov, ale aj intenzívne šetrenie materiálu vytvorilo marketingový  základ pre dôslednú Röntgenovú analýzu  súčiastok.  V súčasnosti sa sníma len vonkajší povrch a tvar súčiastky.  Budúcnosť  je otvorená  pre dynamickú kontrolu vnútornej štruktúry súčiastky. Röntgenové snímanie je možné zaznamenávať  do 2D, alebo 3D formy. Pre 3D formu röntgenového snímku je potrebná plynulá rotácia s minimálnou fluktuáciou chyby prevodového systému, minimálnymi vibráciami  ktorý túto rotáciu zabezpečuje. Je tiež potrebná vysoká nosnosť polohovacieho stola, minimálna hmotnosť s minimálnymi zástavovými rozmermi.  

      Práve tieto vlastnosti splnili produkty spoločnosti SPINEA®. Firma SPINEA® dodáva svoje reduktory do tohto opto-elektronického priemyslu   už mnoho rokov bez výhrad voči kvalite.

      Potenciálne nedostatky plynulosti rotácie , ktoré by sa prejavili v  chybe prevodového systému, alebo vznik vibrácii pri rotácii by spôsobili nedostatky pri snímaní micro trhlín vo vnútri materiálu. Niektoré trhliny by nemuseli byť identifikované a niektoré by boli zosnímané deformovaným tvarom, alebo veľkosťou. Preto je výber a kvalita reduktora dôležitá pri konštrukcii týchto strojov.

      Výhodou vysoko-presných redukčných prevodoviek TwinSpin® od spoločnosti SPINEA® je ich extrémna kompaktnosť tvorená ložiskovými dráhami priamo v telese reduktora. Táto kompaktnosť a vysoká únosnosť má za následok lepšie využitie priestoru stroja a možnosť väčších hmotností a rozmerov testovaného produktu. Eliminácia vibrácii je dosiahnutá ideálnym vyvážením reduktora a tiež aplikáciou výlučne valivého trenia vo vnútri reduktora. Valivé trenie je dosiahnuté integráciou valčekov priamo v prevodovom mechanizme. Vysoké prevodové pomery umožňujú použitie menších servo - pohonov a tým zmenšenie priestoru a zníženie prevádzkových nákladov na rotáciu súčiastky.  Nemenej dôležitá je aj vysoká tuhosť reduktora TwinSpin® a jeho stabilné parametre počas celej doby životnosti.

       Dôsledná diagnostika vád v súčiastkach zariadení v dopravnom a leteckom priemysle zvýši spoľahlivosť a bezpečnosť užívateľov. Práve v takýchto výrobných linkách  majú veľké uplatnenie produkty spoločnosti SPINEA, ktorá sa tým priamo podieľa na bezpečnosti aut a lietadiel.  

       Spoločnosť SPINEA® je otvorená novým riešeniam a integráciám. V svojom portfóliu produktov má široký rozsah reduktorov od extrémne malých veľkostí TS 50 s axiálnou nosnosťou 190 kg,  až po veľké TS 335 s axiálnou nosnosťou 10 600 kg, ktoré je možné použiť pre zabezpečenie presnej a plynulej rotácie v týchto zariadeniach.

Viac článkov

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...