Mazivá v prevodovkách TwinSpin® Olej versus Tuk

SPINEA® v reduktoroch TwinSpin® používa vysoko výkonné mazivá koncipované na báze syntetických olejov s vysokým viskóznym indexom a vysoko výkonnými aditívami.

Vysoko - presná prevodovka TwinSpin® je kombináciou prevodového mechanizmu a výstupného ložiska. Vo svojom vnútri obsahuje pomalobežné ako aj rýchlobežne ložiská spolu s cykloidálnym ozubením a ako všetky prevodovky potrebuje pre svoj chod mazivo. SPINEA® v reduktoroch TwinSpin® používa vysoko výkonné mazivá koncipované na báze syntetických olejov s vysokým viskóznym indexom a vysoko výkonnými aditívami. V princípe máme na výber medzi mazaním olejom alebo mazacím tukom. V tomto článku sa zameriame na typy mazív a ich výhody aj nevýhody v  aplikáciách.  

Olej alebo tuk?

Túto otázku si kladú mnohí, ktorí používajú prevodovku vo svojom zariadení. Čo je teda vhodnejšie použiť, olej alebo tuk?

Olej

  • Má lepšie chladiace schopnosti ako tuk. Oveľa lepšie odvádza teplo z kontaktných plôch čím homogenizuje teplotu vo vnútri prevodovky, je teda vhodnejší pre aplikácie, kde sú vysoké rýchlosti a ťažké pracovné cykly.

  • Tým, že voľne prúdi v prevodovke a premiešava sa, homogenizuje teplotu, bráni lokálnemu prehriatiu, následnej lokálnej oxidácií a úbytku aditív v mieste kontaktu vnútorných komponentov reduktora.

  • Ľahko sa da vymeniť a tým umožňuje predlžiť životnosť prevodovky v zariadení. Napríklad v aplikáciách, kde je teplota okolia vyššia a prevodovka pracuje pri teplotách vyšších ako je 60 °C alebo v ťažkých pracovných cykloch,  dochádza k rýchlejšej degradácii a oxidácii maziva a včasná výmena oleja zabezpečí ďalšiu funkčnosť prevodovky.    

  • Pri kritických aplikáciách je monitoring a analýza stavu oleja jednou z možností diagnostiky stavu prevodovky a jej vnútorných komponentov - ložísk a prevodového mechanizmu. Vhodne zvolenou diagnostickou metódou vieme určiť, kedy je už stav oleja nevyhovujúci a je potrebné ho vymeniť.

Tuk

  • Keďže je pevne priľnutý na povrch komponentov má nižšie riziko suchého štartu v porovnaní s olejom.

  • Menšie riziko úniku maziva z prevodovky. Tukom plnené reduktory majú menšiu tendenciu unikania maziva ako plnené olejom.  Tesnenia v prevodovke majú nižšiu tendenciu k opotrebeniu pri mazaní tukom, keďže tuk priľne k povrchu elastomera a zabezpečuje stály prísun maziva pre tesnenie.

  • V mnohých aplikáciách vydrží v prevodovke dlhšie, bez nutnosti výmeny, čo je dôležite v prípade, kde je problematický prístup k prevodovke. Taktiež u malých reduktorov, u ktorých je výmena maziva problematická, sa plnia reduktory tukom na celú dobu životnosti prevodovky.

  • Je vhodnejší pre aplikácie, kde prevodovka pracuje pri teplotách nižších, ako je bežná teplota  v interiéri. V tomto prípade pokryje tuk široké teplotné spektrum pri zachovaní pomerne nízkych rozbehových momentov. Ak by sme použili olej štandardnej viskozity, tak nám pri nízkych teplotách výrazne stúpne rozbehový moment a tým aj zaťaženie motora.

V nadväznosti na posledný odstavec pri voľbe maziva je dôležite poznať, v akých podmienkach a v akých záťažových cykloch bude prevodovka pracovať, keďže výber maziva ma vplyv na vlastnosti reduktora, ako aj na motor, ktorý bude prevodovku poháňať. Nižšie uvedený graf zobrazuje hodnoty krútiaceho momentu reduktora bez zaťaženia (No-load running torque) [Nm] v závislosti od vstupných otáčok a typu maziva.

Ako je z grafu zrejme, najnižšiu hodnotu krútiaceho monentu reduktora bez zťaženia (No-load running torque) malo mazivo s viskozitou základového oleja 18 mm2/sec určené pre nízke teploty.

Ak vás článok zaujal a radi by ste získali viac informácií o reduktoroch TwinSpin® a neviete sa rozhodnúť aké mazivo by bolo najvhodnejšie pre vašu aplikáciu, kontaktujte naše obchodné oddelenie. Naši skúsení špecialisti vám radi, ochotne a odborne poradia pri jeho výbere reduktora a maziva, aby vaše zariadenie fungovalo dlhodobo spoľahlivo správne.

Viac článkov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...