Konštruktéri výmenníkov nástrojov odporúčajú cykloidné prevodovky TwinSpin® v pohonoch

SPINEA je výrobcom vysoko presných bezvôľových cykloidných prevodoviek TwinSpin®, ktoré dosahujú veľmi vysokú presnosť polohovania. Okrem presnosti majú aj iné užitočné vlastnosti a využívajú sa okrem aplikácii vyžadujúcich vysokú presnosť aj v aplikáciách, kde sú požadované malé zástavbove rozmery a vysoká preťažiteľnosť. Jednou z takých aplikácii sú automatické zásobníky nástrojov (ATC - Automatic Tool Changer), ktoré sú súčasťou každého CNC obrábacieho centra.

       SPINEA® je výrobcom vysoko presných bezvôľových cykloidných prevodoviek TwinSpin®, ktoré dosahujú veľmi vysokú presnosť polohovania. Okrem presnosti majú aj iné užitočné vlastnosti a využívajú sa okrem aplikácii vyžadujúcich vysokú presnosť aj v aplikáciách, kde sú požadované malé zástavbove rozmery a vysoká preťažiteľnosť. Jednou z takých aplikácii sú automatické zásobníky nástrojov (ATC - Automatic Tool Changer), ktoré sú súčasťou každého CNC obrábacieho centra.

       Základnými parametrami ATC je počet nástrojov zásobníka, čas výmeny nástroja a zástavbové rozmery. Hlavnou úlohou ATC je rýchla a spoľahlivá výmena nástroja. Pri prevádzke dochádza k vysokej dynamike pohybu zásobníka, kedy pri akcelerácii a brzdení vznikajú vysoké zaťaženia. Cykloidné prevodovky TwinSpin® sa vyznačujú vysokou preťažiteľnosťou, vychádzajúcou z robustnej konštrukcie prevodovky samotnej a predstavujú tak spoľahlivé riešenie pohonového uzla ATC.

       Obrábacie centra majú vo väčšine prípadov limitovaný priestor. Je preto výhodou použiť na pohon ATC prevodovku, ktorá má vysokú momentovú hustotu t. j. vysoký pomer medzi menovitým krútiacim momentom azástavbovými rozmermi resp. váhou prevodovky. Cykloidné prevodovky firmy SPINEA v porovnaní s inými prevodovkami dosahujú vysokú hodnotu tohto parametra v jednom prevodovom stupni. To znamená, že pri malých rozmeroch dokážu prenášať vysoký výkon a umožňujú zrealizovať kompaktný dizajn ATC. Okrem toho dosahujú cykloidné prevodovky TwinSpin® pri svojich malých rozmeroch vysoké prevodové pomery (100 a viac), čo umožňuje v pohonovom uzle použitie menšieho motora a tým ešte viac minimalizovať jeho rozmery. Použitie menšieho motora sa v konečnom dôsledku prejaví aj na nižšej spotrebe energie potrebnej na výmenu nástrojov.

 

    

        Veľkým prínosom pre túto aplikáciu je integrované výstupné radialno-axiálne ložisko s vysokou zaťažovacou kapacitou priamo v prevodovke.

Základne typy ATC:

  • bubnový  
  • reťazový

        Podľa spôsobu inštalácie bubnového ATC (horizontálne alebo vertikálne) pôsobí na prevodovku buď axiálne alebo radiálne zaťaženie a klopný moment. Reťazové ATC (vertikálne) sú vysokokapacitne zásobníky, kde vznikajú veľké radiálne sily od tiaže, napnutia reťaze, a tiež vysoké momentové preťaženie pri akcelerácii a brzdení. Tieto sily sú spoľahlivo zachytávané valčekovým radialno-axiálnym ložiskom na výstupe prevodovky.

        Ďalšou významnou výhodou použitia TwinSpin® cykloidných prevodoviek je možnosť aplikácie, pri ktorej sa ako výstup otáča nosne teleso prevodovky, zatiaľ čo výstupná prirúba je pevne fixovaná k základni ATC. To umožňuje osadenie reťazového kolesa priamo na nosné teleso prevodovky, čím sa minimalizuje axiálny rozmer pohonového uzla, zvyšuje sa kompaktnosť riešenia a optimalizujú sa silové pomery pôsobiace na prevodovku. Prejavuje sa to na znížení veľkosti klopného momentu a v konečnom dôsledku aj na životnosti pohonového uzla. Tento spôsob aplikácie prevodovky je zobrazený aj na obrázkoch.

        Výrobcovia ATC oceňujú aj jednoduchosť konštrukcie pohonového uzla pri použití cykloidných prevodoviek TwinSpin® a nízke náklady na montáž. Prevodovky TwinSpin® sú plnené mazivom na celú dobu svojej životnosti anevyžadujú si žiadnu údržbu a ani žiadne iné vedľajšie prevádzkové náklady.

 

Sumarizácia výhod cykloidných prevodoviek TwinSpin® a ich prínosov pre ATC:

   

        Unikátne vlastnosti prevodoviek TwinSpin® sú dôvodom, prečo konštruktéri významných svetových výrobcov obrábacích strojov v ATC aplikujú prevodovky TwinSpin® v pohonových uzloch zásobníkov nástrojov.  Ak vás informácie v našom článku zaujali radi odpovieme na ďalšie vaše otázky o aplikácii cykloidných prevodoviek TwinSpin® v obrábacích strojoch.

Viac článkov

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...