Potravinárske aplikácie bez kompromisu

SPINEA® v poslednom období venovala veľa úsilia a času testovania Food-grade mazív s cieľom vyselektovať najvhodnejšie druhy pre všetky typy potravinárskych aplikácií, kde dodáva reduktory Twinspin®.

Viete, ktorý komponent je najdôležitejší v prevodovke Twinspin®? Prezradíme len toľko, že nie je vyrobený z ocele ani žiadneho iného kovu a zvyčajne nie je ani tuhého skupenstva.

Ak je vaša odpoveď mazivo - uhádli ste! Bez maziva by nefungovala žiadna prevodovka, resp. fungovala by pomerne krátky čas. Mazivo determinuje aplikačné oblasti prevodoviek a jeho správna voľba zásadným spôsobom ovplyvňuje funkčnosť zariadenia, v ktorom je prevodovka nainštalovaná.

Dôležitým odvetvím priemyslu, ktoré v súčasnosti zaznamenáva veľkú mieru automatizácie, je potravinársky priemysel. Počet aplikácií v potravinárstve, v ktorých stroje nahrádzajú ľudskú prácu je čím ďalej, tým viac a množstvo stúpa. Ďalším sektorom, ktorý sa veľmi rýchlo automatizuje a súčasne pracuje s potravinami je poľnohospodárstvo. Využívajú sa tu rôzne robotické zariadenia na zber a manipuláciu plodov, ale taktiež roboty pri spracovaní polotovarov v živočíšnej aj rastlinnej výrobe. Aj keď v týchto sektoroch sú prioritou prevažne zdravie a bezpečnosť pri práci, kladie sa veľký dôraz aj na vysoký výkon zariadení, ktoré zabezpečujú ekonomickú prevádzku a pomáhajú zvyšovať efektivitu práce.

Takmer všetky zariadenia, ktoré v súčasnosti pracujú s potravinami potrebujú mazivo označované ako Food-grade.

Food – grade mazivo musí splniť rovnako náročné technické požiadavky ako iné maziva. Musí poskytovať ochranu voči opotrebeniu, znižovať trenie, odvádzať teplo, zabraňovať korózií komponentov, odolávať oxidácií a starnutiu, súčasne musí byť kompatibilné s tesnením. Navyše voči obyčajným mazivám, musia byť Food-grade mazivá v súlade s normami pre potravinárstvo. Musí byť zdravotne nezávadné, netoxické, bez pachuti a zápachu.

Štandardy v oblasti Food-frade mazív sú definované v NSF/globálna organizácia pre štandardy v oblasti verejného zdravia. Delia maziva do nasledujúcich kategórií, ktoré sú relevantné pri využití v prevodovkách:

H1 mazivá – mazivá zaradené do tejto kategórie môžu náhodne prísť do kontaktu s potravinami v procese výroby. Všetky zložky maziva, ako základový olej,  aditíva a maximálne prípustné množstvo maziva v potravinách sú prísne regulované. Mazivá v tejto triede podliehajú zverejneniu v zozname mazív H1.

H2 mazivá – mazivá v tejto kategórií sa používajú len v potravinárskych zariadeniach, kde nedochádza za žiadnych okolnosti do priameho kontaktu s potravinami. Tieto mazivá nie sú považované za ozajstné Food –grade mazivá a ich regulácia nie je taká prísna ako u H1 mazív.

Twinspin® & food-grade mazivá

SPINEA® v poslednom období venovala veľa úsilia a času testovania Food-grade mazív s cieľom vyselektovať najvhodnejšie druhy pre všetky typy potravinárskych aplikácií kde dodáva reduktory Twinspin®.

Pri interných testoch sa zameriava na nasledujúce parametre:

  • mazivo musí byť triedy H1,
  • mazivo musí byť kompatibilné s tesneniami používanými v reduktoroch Twinspin®,
  • testovanie musí prebehnúť za štandardných podmienok ako pri ostatných typoch mazív.

Väčšina aplikácií Twinspin® je určená pre robotiku, preto SPINEA® volí pre testovanie reduktorov štandardné robotické testovacie cykly a tiež typy a parametre reduktorov zvyčajne používané v robotických aplikáciách.

V počiatočnej fáze realizovala spoločnosť SPINEA® testy mazív na hollowshaftovom prevedení ložiskového reduktora TwinSpin® 245 GH. Testované boli 2 kusy reduktorov v štandardnom robotickom cykle. Celkový čas testov dosiahol takmer 19 000 hodín.

Na grafoch č. 1 a 2 sú uvedené hodnoty parametra Lost motion v čase.

       

Graf č. 1 – reduktor 1

Graf č. 2 – reduktor 2

 

Súčasťou reduktora Twinspin® je aj integrované výstupné ložisko, prebehla počas testovania aj kontrola klopnej tuhosti reduktora. Výsledky sú znázornené v grafoch č. 3 a 4.

       

Graf č. 3 – reduktor 1

Graf č. 4 – reduktor 2

 

Ako zobrazujú vyššie uvedené grafy, oba reduktory dosiahli stanovený testovací čas bez výraznej straty parametrov, poukazuje to na dobrý stav prevodového mechanizmu a aj hlavného ložiska.

Ďalšou testovanou veľkosťou bol malý reduktor TwinSpin® 85 s nízkym prevodom. Uvedený testovací cyklus je podobný cyklom používaným v delta robotoch. Cieľom testu bolo vykonať 100 miliónov cyklov za stanovený čas.

        

Graf č. 5 – reduktor 3, test cycle

Graf č. 6 –  reduktor 3  po 100 miliónoch cyklov

 

Záver

Z vyššie uvedených grafov je zrejme, že testované reduktory si počas celej doby testovania a po ukončení testov zachovali parameter Lost Motion bez výrazného nárastu, ako aj klopnú tuhosť bez výrazného poklesu, čo indikuje výborný stav redukčného mechanizmu a výstupného ložiska.

Testy na oboch veľkostiach reduktorov prebehli:

  • v štandardných testovacích cykloch pre robotické aplikácie,
  • bez redukcie krútiaceho momentu,
  • bez redukcie otáčok definovaných pre daný testovací cyklus,
  • v požadovanej dĺžke vypočítanej životnosti.

Spoločnosť SPINEA® je pripravená ponúknuť zákazníkom reduktory Twinspin® s Food grade mazivom pri zachovaní rovnakých výkonových parametrov ako je to pri štandardných mazivách – jednoducho bez kompromisu.

Ak vás článok zaujal a radi by ste získali viac informácií o reduktoroch Twinspin® a Food grade mazivách, kontaktujte obchodné oddelenie spoločnosti SPINEA® na sales@spinea.com.

Zástupcovia spoločnosti vám radi poradia pri výbere vhodnej veľkosti a návrhu aplikácie reduktora vo vašom zariadení.

Viac článkov

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...