SPINEA® excelentná voľba pre roboty do vonkajšieho prostredia

Roboty pre vonkajšie prostredia vytvorili obrovský priestor pre vývoj v oblastiach autonómneho riadenia, umelej inteligencie, orientácii v priestore, pohybu v náročných prostrediach. Prevodovky od SPINEA® budú súčasťou tohto procesu a pokroku.

     Parné a vodné stroje z prvej etape priemyselnej revolúcie zjednodušili manuálnu prácu najprv v halách a následne začali prenikať mimo hál do prostredia dopravy, poľnohospodárstva, do vzduchu, na more, pod zem a do baní.

     Štvrtá etapa priemyselnej revolúcie sa vyznačuje analogickou expanziou pre roboty. Začínajú byť používané mimo hál. Adaptujú sa na nové požiadavky vonkajšieho prostredia, technických parametrov a zjednodušenú údržbu. Mnohé komponenty, ktoré boli integrované v robotoch pre haly, nie sú vhodné pre vonkajšie prostredie. Sme na počiatku vývoja nových špecializovaných komponentov pre outdoorovú robotiku. Požiadavky sú na široký rozsah teplôt od extrémne nízkych – 40 °C po vysoké +50 °C. Taktiež pre širokú oblasť vonkajšieho prostredia: vzduch pri fluktuácii tlaku a prúdenia, fluktuácia vlhkosti, voda, prach, bahno, piesok. Vytvárajú sa odolnejšie komponenty pre hrubšiu manipuláciu s možnosťou kolízii. Tiež požiadavky na jednoduchšiu údržbu realizovateľnú s jednoduchou výbavou dostupnou mimo priemyselných oblastí.

     Je zrejme, že pri vývoji robotov pre vonkajšie prostredie sa uvažuje aj s kolíziami  objektov v neznámom prostredí. Roboty pre vonkajšie prostredie budú musieť odolávať kolíziam. Kolízie v halách sú veľmi zriedkavé, keďže prostredie je možne pomerne jednoznačne definovať. Vo vonkajšom prostredí sú kolízie veľmi pravdepodobnou častou prevádzky a sú nepredpokladateľné. Preto integrácia kolíznych situácii je časťou technických podmienok, taktiež aj programov, ktorými je softvérovo vybavený robot pre pohyb a adaptabilitu v meniacom sa prostredí.

     Roboty vo vonkajšom prostredí si nesú energiu so sebou. Prípadne budú schopné energiu dobíjať z vonkajších dostupných zdrojov.

     Akákoľvek aj minimálna redukcia hmotnosti vytvára možnosti pre navýšenie rýchlosti, nosnosti, dojazdu a efektívnosti. Komponenty sa posudzujú netypickými technickými parametrami, ako je momentová hustota (pomer momentu ku hmotnosti), výkonová hustota (pomer výkonu ku hmotnosti ), priestorová hustota (pomer objemu súčiastky ku hmotnosti).

     Kolízie a požiadavka nízkej hmotnosť sú dve typické črty robotov pre vonkajšie prostredia. Sú to taktiež základné črty cykloidných kompaktných prevodoviek TwinSpin® alebo kompaktných aktuátorov DriveSpin® od spoločnosti SPINEA®. Odolnosť voči kolíziám je charakterizovaná parametrom „núdzový moment /emergency torque/“. Tento parameter prevodoviek TwinSpin® vykazuje najvyššie hodnoty spomedzi konkurenčných produktov, pri porovnaní prevodovky s rovnakým nominálnym krútiacim momentom. Príčinou takejto vysokej hodnoty je maximálny počet valčekov priamo v prevodom mechanizme na obvode záberovej kružnice prevodovky. Momentová, alebo priestorová hustota prevodovky je vizualizovaná na priloženom obrázku, kde sa porovnáva hmotnosť a rozmery harmonického princípu s najmenšou cykloidnou prevodovkou na svete TwinSpin® TS50 od spoločnosti SPINEA®. Východiskom, alebo porovnávacím parametrom je nominálny moment oboch princípov.

 

              

 

Obrázok - Rozmerové porovnanie Harmonického princípu so SPINEA TS 50 – priestorová hustota.

                

Obrázok - Hmotnostné porovnanie Harmonického princípu so SPINEA TS 50 – momentová hustota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     Pre vonkajšie aplikácie je možné pripraviť aj špeciálne prevodovky pre prevádzku pri nízkych teplotách s mazivom vhodným do nízkych teplôt. Je možné odladiť vnútorné nastavenie v prevodovke a znížiť trecie odpory na minimum. Tiež je možné zabezpečiť tesniace systémy do rôznych prostredí.

     Ponúkame vytvorenie kompaktného spojenia s motormi firmy maxon, poprípade iných výrobcov zaoberajúcich sa vývojom motorov pre vonkajšie prostredia.

     Roboty pre vonkajšie prostredia vytvorili obrovský priestor pre vývoj v oblastiach autonómneho riadenia, umelej inteligencie, orientácii v priestore, pohybu v náročných prostrediach. Prevodovky od SPINEA® budú súčasťou tohto procesu a pokroku.

     Budeme radi spolupracovať na takýchto projektoch aj s vývojovými centrami a univerzitami, ktoré sa takýmito robotickými riešeniami zaoberajú. Máme relevantné skúsenosti v štandardnej robotike a tiež v aplikáciách pre náročný obranný priemysel.

Viac článkov

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...