Rozdiely medzi redukčným princípom Twinspin® a Strain Wave

Obsahom nasledujúceho článku je porovnanie funkčného princípu a objasnenie technických rozdielov medzi reduktormi TwinSpin® a prevodovkami fungujúcimi na princípe Strain Wave.

V praxi sa niekedy stretávame s prípadmi, kedy zákazníci považujú vysoko-presné  reduktory TwinSpin® a ich princíp fungovania rovnaký ako princíp Strain Wave reduktorov /ďalej SW/, čo môže mať vplyv na dizajn zariadenia resp. pohonového uzla reduktor – servomotor. Porovnanie oboch prevodoviek začneme rozdielmi v dizajne reduktora.

Redukčné prevodovky na princípe TwinSpin®

Na obrázku č.1 je znázornený redukčný princíp TwinSpin®, kde na strane vstupu je hriadeľ s excentrami, cykloidálne koleso a kríž ktorý funguje ako transformačný člen aprenáša krútiaci moment na výstup. Celá transmisia je zapuzdrená vnosnom telese.

                                                           

                                                                               Obr. č. 1

Redukčná prevodovky na princípe Strain Wave

Na obrázku č. 2 je redukčný princíp Strain wave , kde na strane vstupu je eliptický člen – generátor vln /Wave generator, potom je tam deformovaný člen /Flexspline/, ktorý kopíruje tvar generátora a nakoniec teleso /circular spline/ do ktorého spoluzaberá flexspline.                                                       

                                                                

                                                                               Obr. č. 2

Ako je vidno z vyššie uvedených obrázkov redukčné prevodovky TwinSpin® spoločnosti SPINEA, s.r.o. využívajú na redukciu otáčok a prenos síl iné typy komponentov, ktoré sú tuhé a neobsahujú  elasticky deformovateľný komponent - flexspline. Z tohto pohľadu sú principiálne bližšie k cykloidálnym prevodovkám /cycloidal drive/. Redukčné prevodovky Strain Wave sú dominantné hlavne v menších veľkostiach a momentoch. Produkty radu TwinSpin® prinášajú výhody cykloidálneho princípu aj do menších rozmerov aplikácii. Najmenšie reduktory TwinSpin® dosahujú priemer 60mm.

Ďalším rozdielom medzi princípmi TwinSpin® a Strain Wave je hodnota prevodového pomeru. U Strain Wave je to párne číslo u TwinSpin® nepárne číslo. Pri návrhu mechatronických systémov s ložiskovými reduktormi TwinSpin® je nutné prihliadať aj na nasledujúce rozdiely, ako:

Krútiaci moment , kde u vysoko-presných redukčných prevodoviek TwinSpin® krútiaci moment nezávisí od prevodového pomeru. Čo znamená, že napríklad reduktor s prevodovom 33 bude má rovnaký krútiaci moment ako reduktor s prevodom 85. V princípe Strain Wave reduktorov krútiaci moment je závislý od prevodu. Moment pri prevode 30 môže byť aj o polovicu menší ako pri prevode 80 alebo 100.

Rozmery reduktora – cykloidálny princíp ložiskových reduktorov TwinSpin®umožňuje dosiahnuť vysoký krútiaci moment s menším priemerom prevodovky ako u Strain Wave princípu. Pri podobnej veľkosti prevodoviek  reduktory TwinSpin ® dosahujú vyššie krútiace momenty a vyššie torzné tuhosti.

 Vstupná inercia -generátor vĺn u Strain Wave reduktora má pomerne veľký priemer, čo má za následok vysokú inerciu. Ložiskové reduktory TwinSpin® pri rovnakom menovitom krútiacom momente majú oveľa nižšiu vstupnú inerciu. Nízka inercia je dôležitá pre dynamiku pohonového uzla.

U vysoko-presných prevodoviek TwinSpin® neexistuje ratcheting ani buckling fenomén ako u Strain Wave prevodoviek. To znamená, že aj pri veľmi vysokom preťažení nedôjde k strate polohy alebo deformácií komponentu reduktora. Prevodovky TwinSpin® umožňujú až 5 násobné preťaženie reduktora bez straty funkčnosti alebo poškodenia vnútorných komponentov. Robustné hlavne ložisko u prevodoviek TwinSpin® garantuje presné a tuhé uloženie transmisného mechanizmu a aj vysoké preťaženie klopným momentom nemá vplyv na funkciu prevodovky. U Strain Wave reduktorov môže prekročenie max. hodnôt klopného momentu spôsobiť poruchu funkčnosti reduktora.

Unit gear vysoko-presné redukčné prevodovky TwinSpin® sú dodávané ako celky – unity s integrovaným axialno-radialnym výstupným ložiskom a nie je ich možné dodávať v prevedení component sets ako v prípade Strain Wave reduktorov.

Spôsob prenosu krútiaceho momentu má vplyv aj na spôsob mazania. Reduktory TwinSpin® pre svoju správnu funkciu používajú iné typy mazív ako Strain Wave reduktory. 

V závere je potrebné dodať, že každá aplikácia má svoje špecifiká a preto je potrebne aby zákazník zvážil všetky aspekty a požiadavky kladené na parametre pohonu. Spoločnosť SPINEA, s.r.o. vám rada poskytne ďalšie informácie ako správne dimenzovať zariadenia s vysoko-presnými redukčnými prevodovkami zn. TwinSpin®

 

Viac článkov

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...