Výber vhodnej vysoko presnej cykloidnej prevodovky a vplyv parametrov Lost Motion a Hysterézie na jej presnosť a prevádzkové vlastnosti

Vysoko-presné bezvôľové cykloidné redukčné prevodovky TwinSpin® vyrábané spoločnosťou SPINEA® patria medzi špičku na svetovom trhu. Jednotlivé komponenty prevodoviek sa vyrábajú v mimoriadne vysokých presnostiach, ale pri sériovej výrobe vždy vzniká určitý rozptyl rozmerov.

     Vysoko-presné bezvôľové cykloidné redukčné prevodovky TwinSpin® vyrábané spoločnosťou SPINEA® patria medzi špičku na svetovom trhu.

     Jednotlivé komponenty prevodoviek sa vyrábajú v mimoriadne vysokých presnostiach, ale pri sériovej výrobe vždy vzniká určitý rozptyl rozmerov. Pre špecifikovanie presnosti bezvôľových prevodoviek sa zaviedli parametre:

  • Lost motion (LM) je významným parametrom u vysoko presných prevodoviek. Je to uhlová odchýlka medzi vstupnou časťou (hriadeľom) a výstupnou časťou (výstupnou prírubou) pri zaťažení. Táto odchýlka reprezentuje súčet všetkých rozmerových a geometrických nepresností vzniknutých pri výrobe a pružnosť komponentov prevodovky. Táto odchýlka ovplyvňuje výslednú presnosť zostavy u zákazníka.
  • H - Hysteresia je druhým významným parametrom u vysoko presných ložiskových reduktorov. Tento parameter vyjadruje mieru vnútorných odporov v prevodovke.

     Parametre H a LM sú v SPINEA® merané na všetkých prevodovkách, ktoré idú k zákazníkom, na vysoko presných špecializovaných standoch, podľa štandardnej a zjednotenej metodiky. Týmto meraním garantujeme zákazníkovi zhodu parametrov z požiadavkami.

(Obr.)

     Na základe individuálneho párovania komponentov v prevodovke, vieme zákazníkovi ponúknuť, okrem štandardných parametrov popísaných v katalógu aj parametre na mieru.

Pri výbere prevodovky je potrebné zvažovať nasledovné:

  1. Ak si aplikácia vyžaduje vyššiu presnosť a teda LM nižšie ako je štandardné/katalógové, potom je prevodovka naparovaná s väčším mikro presahom jednotlivých komponentov. Pracovný cyklus prevodovky musí zohľadňovať tento stav. Takáto prevodovka musí pracovať v cykloch s pauzou, alebo s nízkymi vstupnými otáčkami.
  2. Ak si aplikácia vyžaduje vyššie vstupné otáčky alebo trvalý chod, potom je vhodné vybrať si prevodovku s vyšším LM. Po krátkom zábehu budú presahy medzi komponentami optimálne, minimalizuje sa opotrebenie a prevodovka si zachová vysokú presnosť a dlhú životnosť.

     Preto pri špecifikácii prevodovky je od začiatku veľmi dôležité vybalansovať požiadavky na pracovný cyklus a výslednú požadovanú presnosť. Pri výbere a optimalizácií vysoko presnej prevodovky, odporúčame spolupracovať so špecialistami na obchodnom úseku.

    Ak si zákazník chce vykonať kontrolné meranie parametrov LM a H, toto meranie je možné za predpokladu, že predovka bude mať teplotu 20 °C – 25 °C a bude dodržaná štandardná metodika merania príslušného parametra. V prípade nedodržania týchto základných podmienok, nie je možné prehlásiť meranie u zákazníka ako identické s meraniami vykonanými v spoločnosti SPINEA®.

Viac článkov

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...