Veľmi vysoká presnosť polohovania cykloidných bezvôľových reduktorov TwinSpin® nie je náhodná

SPINEA® investovala do najmodernejších progresívnych precíznych výrobných ako aj meracích technológii s cieľom zabezpečiť excelentnú presnosť svojich produktov v súlade s koncepciou Industry 4.0. Presná a stabilná výroba, meranie a kontrola v celom procese výroby komponentov ložiskového reduktora zabezpečujú, aby sa k zákazníkovi dostal len špičkový produkt, ktorý spĺňa všetky požadované parametre.

        Vysoko presné cykloidné ložiskové reduktory TwinSpin® si pre svoje mimoriadne vlastnosti našli uplatnenie v najnáročnejších oblastiach priemyslu. Výrobcovia z oblastí robotiky, obrábacích a tvárniacich strojov, medicínskych zariadení, automatizácie, bezpečnostných a navigačných systémov už 25 rokov využívajú reduktory TwinSpin® ako základ kvality, spoľahlivosti a presnosti svojich zariadení. Za vývojom a výrobou reduktorov TwinSpin® je moderná a progresívna spoločnosť SPINEA®.

 

Vysoká presnosť nie je náhodná

Vysoko presné cykloidné ložiskové reduktory TwinSpin® si konštruktéri a výrobcovia vyberajú pre mnohé unikátne vlastnosti, medzi ktoré patria:

 • Excelentná opakovaná presnosť polohovania menej ako 10 Arcsec
 • Cykloidný bezvôľový prevodový mechanizmus, štandardne LM 1arcmin
 • Vysoká momentová kapacita,
 • Vysoká torzná a klopná tuhosť,
 • Vysoká preťažovacia kapacita krútiaceho momentu bez poškodenia,
 • Malé rozmery a hmotnosť na veľkosť prenášaného krútiaceho momentu,
 • Veľké prevodové pomery,
 • Vysoká účinnosť,
 • Hollow-Shaftové riešenie,
 • Dlhá životnosť,
 • Jednoduchá/Plug and Play montáž,
 • Linearita torznej charakteristiky,
 • Nízka vstupná inercia.

      K dosiahnutiu týchto náročných vlastností je podmienený celý výrobnú proces. SPINEA investovala do najmodernejších progresívnych precíznych výrobných ako aj meracích technológii s cieľom zabezpečiť excelentnú presnosť svojich produktov v súlade s koncepciou Industry 4.0. Presná a stabilná výroba, meranie a kontrola v celom procese výroby komponentov ložiskového reduktora zabezpečujú, aby sa k zákazníkovi dostal len špičkový produkt, ktorý spĺňa všetky požadované parametre.

V procese výroby jednotlivých komponentov reduktorov TwinSpin® vykonávame merania rozmerov na presných 3D meracích prístrojoch ZEISS, ktoré sú zárukou správneho, rýchleho a presného merania. Geometrické odchýlky tvaru sú kontrolované špeciálnymi prístrojmi od spoločnosti MAHR. Výrobné, kontrolné a skladovacie priestory sú trvalo klimatizované na stabilnú teplotu a vlhkosť, ktorá je prísne kontrolovaná. Všetky procesy ovplyvňujúce kvalitu produktu si vyžadujú špičkových kvalifikovaných pracovníkov, ktorí sú zárukou dlhodobej stabilnej kvality produkcie.

                             

                                       Presné meranie ložiskovej dráhy

      Vo výrobnom procese sú všetky merania komponentov zaznamenané v internej databáze a každý komponent má svoj rodný list. Aj to je dôvodom, prečo naša spoločnosť dokáže splniť špeciálne požiadavky zákazníkov. V nových projektoch je rozhodujúca komunikácia so zákazníkom. Zákazník si môže vyšpecifikovať nielen požiadavky na presnosť, ale aj na podmienky v akých bude zariadenie pracovať.

Zákony mechaniky sú všeobecne platné. Pri návrhu a  výrobe produktu je veľmi dôležité udržať rovnováhu medzi parametrami. Práve túto rovnováhu dokážu nastaviť naši špecialisti z aplikačného inžinieringu.

 

      Príklad z praxe

Príkladom z praxe, na ktorom vidieť veľký význam komunikácie zákazníka a aplikačného inžiniera pri nastavovaní parametrov reduktora na konkrétnu aplikáciu:

Zákazníci často požadujú ešte vyššiu presnosť reduktora (Lost Motion vyššie ako je štandard ). Pri tejto požiadavke je potrebné upraviť montážne vôle na komponentoch v reduktore. Automaticky dochádza k sprievodnému javu t.j. k zvýšeniu vnútorného trenia, odporu a rozbehového momentu reduktora. Tento zvýšený odpor sa rieši ďalšími opatreniami, ktoré je potrebné neustále komunikovať so zákazníkom.

 

                    

                                        Vzťah medzi LM a rozbehovým momentom

          Montáž presného ložiskového reduktora TwinSpin® je vykonávaná špeciálnymi postupmi, trénovanými pracovníkmi a s použitím špeciálnych prípravkov a náradia. Tie to opatrenia zabraňujú prípadnému poškodeniu veľmi citlivých ložiskových dráh a garantujú dosiahnutie požadovaných parametrov.

                           

                                          

                                           Robotizované montážne pracovisko reduktora

               Predchádzajte poškodeniu reduktora následkom neodborného zásahu

        Pri vykonaní neodbornej demontáže bez použitia špecializovaného náradia, je veľmi pravdepodobné, že dôjde k znehodnoteniu komponentov vysoko-presného reduktora TwinSpin®, k skráteniu životnosti a strate pôvodných parametrov. Po takomto zásahu spoločnosť SPINEA nie je schopná garantovať správnu prevádzku ložiskového reduktora, ani jeho parametre. Pred akýmkoľvek zásahom do ložiskového reduktora TwinSpin®, alebo aktuátora DriveSpin® kontaktujte spoločnosť SPINEA, alebo svojho distribútora.

Viac článkov

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...