SPINEA® v spinálnej chirurgii.

V zdravotníctve je v posledných rokoch zaznamenaný boom v oblasti chirurgickej robotiky.

V priemyselnej oblasti je v posledných rokoch zaznamenaný boom v oblasti robotiky. Priemyselné roboty nahrádzajú ťažkú, namáhavú a stereotypnú prácu ľudí v rôznych odvetviach, ako je napríklad automobilový priemysel, strojárska výroba, výroba elektroniky alebo plastov. Roboty sa tiež využívajú v prevádzkach, v ktorých hrozí nebezpečenstvo úrazu.

Ruka v ruke s vývojom nových technológií sa zlepšuje aj úroveň zdravotníckej techniky (medical engineering). Nové technológie umožňujú vývoj sofistikovaných automatizovaných zariadení, ktoré zvyšujú efektivitu a úspešnosť lekárskych zákrokov, uľahčujú prácu zdravotného personálu, skracujú rekonvalescenciu pacientov a v konečnom dôsledku znižujú náklady na lekársku starostlivosť. Okrem vysoko sofistikovaných diagnostických obrazových zariadení, ako sú napríklad tomografia, či magnetická rezonancia, sa stále viac do popredia dostáva zdravotná robotika. Patria tu robotické zariadenia, ktoré napríklad uľahčujú manipuláciu s pacientom (robotické ramená, robotické lôžka), ďalej sú to rôzne robotizované rehabilitačné zariadenia, ktoré vykonávajú cviky na rehabilitáciu horných alebo dolných končatín. Úplnou špičkou v tejto oblasti sú roboty, ktoré sa používajú priamo na vykonávanie chirurgických zákrokov. Všetky takéto zariadenia musia spĺňať prísne zdravotnícke normy, čo robí vývoj v tejto oblasti o to náročnejší.

Prevodovky firmy SPINEA® sú úspešne aplikované v robotoch určených na operácie chrbtice (Spinal surgery). Ide o nový revolučný spôsob chirurgického zákroku, ktorý je vykonaný s vyššou presnosťou a bezpečnosťou ako kedykoľvek predtým. Robot tu slúži ako pomocná pevná ruka chirurga. Robotické rameno s presnosťou polohovania na stotiny milimetra zvyšuje presnosť chirurgického zákroku niekoľkonásobne. Tá je dôležitá zvlášť pri vŕtaní otvorov pre skrutky určené na fixáciu stavcov chrbtice, kde nepresný pohyb alebo poloha nástroja môže znamenať poškodenie miechy. Operácia realizovaná za pomoci robotickej ruky má iný priebeh ako pri štandardnom spôsobe. Lekár po predoperačnom zosnímkovaní chrbtice pacienta, si pomocou počítača a 3D modelu chrbtice jednoduchým spôsobom zadefinuje do systému všetky úkony potrebné počas chirurgického zákroku, zatiaľ čo pacient odpočíva na izbe. Pred začiatkom operácie dochádza opäť k zosnímkovaniu chrbtice pacienta. Nastaví sa nulový bod a dôjde k zosúladeniu polohy chrbtice s dátami v riadiacom systéme. Následne robotické rameno krok za krom vykonáva úkony zadefinované lekárom. Úkony robotického ramena spočívajú v premiestnení a zafixovaní držiaka chirurgického nástroja do presnej polohy, v ktorej lekár vykoná chirurgický zákrok. Robotické rameno tak eliminuje ľudský faktor, ako je chvenie rúk, či chybný pohyb nástroja. Čas na vykonanie zákroku je výrazne kratší ako pri štandardnej metóde. Počas zákroku je zdravotný personál menej vystavený röntgenovému žiareniu. Zákrok je minimálne invazívny. Pacient počas operácie stratí oveľa menej krvi, má menej pooperačných bolestí a doba rekonvalescencie pacienta je oveľa kratšia.

Kľúčovým komponentom, od ktorého závisia vlastnosti chirurgického robota sú práve prevodovky. Prevodovky SPINEA® majú extrémne vysokú torznú a klopnú tuhosť, vďaka ktorej je robotické rameno pevne a stabilne drží požadovanú polohu. Vysoká presnosť prevodového mechanizmu ložiskových reduktorov použitých v jednotlivých kĺboch robota zabezpečuje celkovú presnosť polohovania koncového člena robota, na ktorom je umiestnený držiak chirurgického nástroja. Malé rozmery nosného telesa reduktora s integrovaným radiálno-axialným ložiskom a vysokým prevodovým pomerom, umožňujú kompaktný dizajn robotického ramena a minimalizujú jeho zastavbove rozmery. Ďalším veľmi dôležitým faktorom je bezpečnosť a vysoká spoľahlivosť reduktorov verifikovaná dlhodobým testovaním vo vysoko dynamických cykloch ďaleko prevyšujúcich reálne požiadavky v segmente surgical robotics. V operačných sálach, kde sú tieto roboty aplikované, sa tiež oceňuje aj nízka hlučnosť chodu reduktorov a bezúdržbovosť.

Roboty v ktorých sú aplikované ložiskové reduktory SPINEA® majú vlastnosti, ktoré ich predurčujú na využitie nie len v spinal surgery, ale aj v microsurgery, kde je potrebná vysoká presnosť alebo v orthopedic surgery, kde je dôležitá vysoká tuhosť. Tieto roboty spĺňajú prísne kritéria definované normami FDA a sú inštalované v špičkových klinikách v USA a západnej Európe.

Viac článkov

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...