SPINEA Technologies v oblasti inovácie.

Všetky aktivity spoločnosť SPINEA Technologies s.r.o. sústredí do výskumu, vývoja a výroby vysoko-presných aktuátorov DriveSpin®.

Základným predpokladom úspechu podnikateľskej jednotky a podmienkou jej prežitia v trhovej ekonomike je inovačná aktivita. V súčasných podmienkach rozvoja sa priorita kladie na vnútorné inovačné procesy podnikov. Nastupujúce trendy poukazujú na to, že budúce roky sa musia podniky optimálne vysporiadať s kombináciou konkurenčných faktorov, ako je vysoká kvalita výrobku a výrobného procesu, spojená so spoľahlivosťou dodávok a hlavne s vysokou pružnosťou a rýchlou schopnosťou inovovať.   

Tieto požiadavky na radikálnu racionalizáciu a skrátenie doby inovácie produktu si uvedomuje aj naša spoločnosť SPINEA Technologies s.r.o. V spoločnosti SPINEA Technologies sa na všetko pozeráme z pohľadu zákazníka a tomu prispôsobujeme svoje služby a produkty. Dnes sa zákazníci (v našej oblasti) vo veľkej miere rozhodujú pre komplexné riešenie. Chcú produkt integrujúci mechanické aj elektrické akčné členy s vysokou pridanou hodnotou tzv. „blackbox“ a chcú aby mali čo najviac služieb pokrytých pod jednou strechou. Nesmieme opomenúť ani flexibilitu, promptnosť a vybavenie požiadaviek "bez zaťažovania" klienta pri poskytovaní služieb a predaji produktov.

V súčasnosti disponujeme širokým portfóliom aktuátorov DriveSpin®, ktoré každoročne rozširujeme skrz požiadavky trhu. Rotačný aktuátor na cykloidnom mechanizmom je charakteristický svojou vysokou kinematickou presnosťou, čo je ideálnym implementačným prvkom pre rôznorodé aplikácie v automobilovom priemysle, obrábacom priemysle ako aj robotike. Dnes v trhovej ekonomike uspeje prevažne ten, kto má jedinečný produkt/službu a to si uvedomujeme pri každodennom spracovávaní zákazníckych požiadaviek na vývoj, respektíve zmenu produktu  spočívajúcu v zdokonalení vlastností, či v zmene využitia. Flexibilita a promptnosť pri navrhovaní technického riešenia a tvorbe 3d modelu je nevyhnutná pre získanie projektu. Samozrejme okrem rýchlosti a kvality technického riešenia požaduje zákazník krátke dodacie termíny a primeranú cenu. Tieto parametre vieme dosiahnuť iba pri maximálnej výrobnej a procesnej efektivite. Každoročne SPINEA Technologies v zmysle technického plánu vývoja a rozvoja spoločnosti investuje do zvyšovania kvality, výrobných kapacít, do inovácií existujúcich produktov, ako aj do vývoja úplne nových produktov. Tieto podnikateľské zámery umožnili rozšíriť produktové portfólio a výrazne zvýšiť výrobné kapacity. Takéto markantné zvýšenie objemu predaja čiastočne vypovedá o efektivite výrobných procesov.

Hlavná idea inovačnej koncepcie je založená na :

  • novom inovovanom procese výskumu, vývoja a inžinieringov,
  • inováciu existujúcich procesov súvisiacich s realizáciu produktu,
  • zníženie energetickej náročnosti produktu.

Inovačná stratégia spočíva aj na efektívnej spolupráci s akademickou obcou, čo umožňuje získavanie a prepájanie poznatkov a zručnosti pre zdokonaľovanie vývojových a výrobných procesov za účelom vývoja nového produktu v laboratórnom prostredí. 

Všetky aktivity spoločnosť  SPINEA Technologies s.r.o.  sústredí do výskumu, vývoja a výroby vysoko-presných aktuátorov. Výsledkom vývoja aktuátorov známych pod obchodnou značkou DriveSpin® je produktové portfólio charakterizované piatimi základnými typovými prevedeniami a to: štandard, hollow-shaft (s dierou), flat (extra krátke riešenie) a aktuátorom v modulárnom prevedení a zákazníkom tvorený YourSpin. Jednotlivé typy aktuátorov DriveSpin® vyrábame vo veľkostných radách od 50 do 170 mm.

 Produktové portfólio:

  1. DS (štandard) DS050, DS070, DS095, DS110, DS140, DS155,
  2. DSH (hollow-staft) DSH050, DSH070, DSH070, DSH085, DSH115, DSH125, DSH155, DSH170,
  3. DSF (flat) DSF050, DSF070, DSF095,
  4. DSM (modular) DSM050, DSM070, DSM095, DSM110,
  5. DSY ((YourSpin) – zákaznícke riešenie na mieru.

Zákazník si pri výbere vhodného produktu môže zvoliť charakteristické vlastnosti aktuátora, ako napr. prevodový pomer, napäťovú verziu (24VDC, 320VDC, 560VDC), termistor, typ elektrického pripojenia prípadne verziu s brzdou či bez brzdy, ako aj iné ním požadované modifikácie finálneho produktu. Aktuálne portfólio produktov je charakteristické svojou vysokou mierou variability a veľkým počtom možných špecifických kombinácií produktu.

Elektrické aktuátory  DriveSpin® spĺňajú aj najnáročnejšie požiadavky zákazníkov zo všetkých oblastí priemyslu. Aktuátory  DriveSpin® pri optimálnom pomere cena/výkon spoľahlivo zabezpečujú parametre, ako sú vysoká presnosť, vysoká klopná i torzná tuhosť, nízka hmotnosť, kompaktnosť, nízke vibrácie, mieru krytia IP, či širokú škálu vhodných technických riešení.

Viac článkov

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...