Funkčná skúška ložiskového reduktora TwinSpin® ako garancia vysokej kvality

Zákazníci využívajúci ložiskové reduktory TwinSpin® patria k špičke vo svojej oblasti. Ich produkty musia spĺňať najprísnejšie kritéria z pohľadu kvality, presnosti, životnosti, práce v sťažených klimatických podmienkach a v neposlednom rade funkčnosť vo vákuu či rádioaktívnom prostredí.

Každá oprava alebo výmena nefunkčného komponentu u zákazníka znamená zvýšené náklady na projekt, ako aj stratu dobrého mena u zákazníka.

Z uvedených dôvodov je prioritou zákazníka klásť vysoké nároky na nakupované komponenty, ktoré používajú v svojich zariadeniach. K takýmto komponentom patria aj vysoko-presné redukčné prevodovky TwinSpin®, ktoré zabezpečujú presné polohovanie, hladký chod, nízku hlučnosť a vysokú tuhosť. Presné upínacie plochy a malé geometrické odchýlky  reduktorov TwinSpin® sú zárukou vysokej presnosti ďalších nadväzujúcich komponentov.

Vysoko-presná redukčná prevodovka TwinSpin® sa v priemere skladá z viac ako 300 komponentov. Každý z týchto komponentov sa významne podieľa na kvalite výsledného produktu a jeho vlastnostiach. Pre zabezpečenie spokojnosti zákazníka je nevyhnutné vykonávať dlhodobé skúšky, ktoré zahŕňajú  štandardné skúšky životnosti ale aj skúšky účelové zamerané na konkrétny parameter. Súčasne je dôležité realizovať krátkodobé skúšky, kedy po montáži prebehne krátkodobý test funkčnosti ložiskového reduktora a skontrolujú sa vybrané parametre. Krátkodobá funkčná skúška je vykonávaná po montáži a teste tesnosti na každom zmontovanom ložiskovom reduktore. Je to dynamická skúška s predpísaným momentom a otáčkami a s definovaným cyklom práce. Na tejto funkčnej skúške sa vykonáva testovanie, či počas montáže reduktora nedošlo k nejakej anomálií.

Zároveň pri krátkodobom dynamickom teste sa testujú vibrácie, hlučnosť a teplota. Tieto   základné veličiny charakterizujú kvalitu produktu po montáži. Funkčný test súčasne odhalí skryté vady, ktoré sa v procese nedajú zachytiť.

Krátkodobá funkčná skúška je garanciou vysokej kvality. Dáva 100% záruku zákazníkovi,  že produkt, ktorý zakúpil je funkčný po všetkých stránkach a má požadované parametre. Funkčné skúšky sa vykonávajú na štandardnej produkcii. Zároveň po funkčnej skúške je vykonané meranie predpísaných parametrov charakterizujúcich presnosť a tuhosť ložiskového reduktora, Namerané parametre sú pravidelne zaznamenané v tkz. montážnom liste reduktora, ktorý sa archivuje v elektronickej evidencii.

Keďže spokojnosť každého zákazníka je v SPINEA, s.r.o na prvom mieste, spoločnosť vychádza v ústrety aj špeciálnym požiadavkám zákazníka a vykonáva testy nad rámec štandardných testov, ktoré závisia od konkrétnych aplikácii a ich štandardov funkčnosti, kde sa produkty spoločnosti využívajú.

Viac článkov

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...