Z čoho a ako vznikol vesmír?

Vysoko presné prevodovky TwinSpin® zohrávajú kľúčovú úlohu pri správnom riadení, nastavovaní parametrov a udržiavaní presnosti v urýchľovačoch častíc v CERN-e. Pomáhajú zabezpečiť správne fungovanie a výkonnosť týchto zložitých vedeckých zariadení.

     Špičkoví vedci z Európskej únie hľadajú odpovede na tieto základné otázky pomocou najväčšieho urýchľovača najmenších častíc hmoty na svete v CERN-e.

     CERN (Organizácia EÚ pre jadrový výskum) prevádzkuje najväčšie laboratórium pre časticovú fyziku na svete. Je nim urýchľovač častíc LHC (Large Hadron Collider), ktorý dáva do pohybu častice protónov a urýchľuje ich takmer na rýchlosť svetla. Nachádza sa 100 m pod zemou pod švajčiarsko-francúzskou hranicou v prstencovom tuneli sobvodom 27 km. 

     V urýchľovači sa dva vysokoenergetické zväzky protónov pohybujú v ultra vysokom vákuu, kým nedosiahnu rýchlosť blízku rýchlosti svetla. Lúče sa pohybujú v opačných smeroch a okolo prstenca urýchľovača ich vedie silné magnetické pole. Po dosiahnutí požadovanej kinetickej energie sa lúče presmerujú na spoločnú dráhu, čím dôjde k ich zrážke. Tieto zrážky umožňujú vedcom študovať základné vlastnosti a interakcie častíc a tým aj lepšie porozumieť fungovaniu vesmíru.

     Zväzky protónov sú kolimované na priemer 1 mm. Pred zrážkou sa zväzky protónov stlačia na priemer iba 16 mikrometrov. Experiment je tým úspešnejší, čím väčšie množstvo častíc sa zrazí. Závisí to od presnosti nasmerovania lúčov proti sebe. Preto inžinieri museli nájsť spôsob presného polohovania lúčov. Riešenie využíva vysoko presné redukčné prevodovky TwinSpin® od spoločnosti SPINEA®, ktoré sa používajú v urýchľovači na polohovanie kvadrupólových magnetov. Tieto magnety indukujú približovanie zväzkov častíc, až kým nedôjde k ich zrážke.

 

                                                                     

     27-kilometrové potrubie LHC bolo postavené z cca 1800 dielov (dipólových magnetov), každý s dĺžkou 15m a hmotnosťou cca 34 ton. Inžinieri, ktorí stavali urýchľovač, čelili problému, ako poskladať jednotlivé diely dohromady v tuneli s extrémne obmedzeným priestorom bez pomoci zdvíhacích zariadení,ako sú žeriavy alebo niečo podobné. Okrem toho bolo potrebné umiestniť dielce do koncovej polohy s vysokou presnosťou (s toleranciou polohy 0,2 mm).

     Na manipuláciu a polohovanie jednotlivých dielcov pri ich spájaní bolo skonštruovane špeciálne vysoko presné manipulačné zariadenie. Toto zariadenie bolo založené na prevodovkách TwinSpin®, kvôli ich vysokej nosnosti, kompaktnej konštrukcii, malým rozmerom a vysokej presnosti. Môžeme ich vidieť na obrázku (zariadenie žltej farby na podlahe tunela).

Viac článkov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...