Hlavným cieľom spoločnosti SPINEA, s.r.o. je spokojný zákazník

Každá spoločnosť vyrábajúca a dodávajúca produkty má prvoradý cieľ – spokojnosť zákazníka. Aj spoločnosť SPINEA® si dáva tento cieľ na prvé miesto. Okrem samotného deklarovania uvedeného cieľa používa aj systémové nástroje na dosiahnutie čo najlepších výsledkov v tejto oblasti.

Každá spoločnosť vyrábajúca a dodávajúca produkty má prvoradý cieľ – spokojnosť zákazníka. Aj spoločnosť SPINEA® si dáva tento cieľ na prvé miesto. Okrem samotného deklarovania uvedeného cieľa používa aj systémové nástroje na dosiahnutie čo najlepších výsledkov v tejto oblasti.

Produkt, ktorý ponúka spoločnosť je vysoko špecifický a vhodný pre určitú oblasť použitia. Jedná sa o vysoko-presné redukčné prevodovky TwinSpin®, ktoré sa vyznačujú vysokou presnosťou a prácou v cykloch. Preto je potrebné, aby sa zákazníci zamerali na dostupné informácie, ktoré spoločnosť prezentuje v on-line prostredí, na komunikáciu s obchodnými zástupcami spoločnosti mailovou, telefonickou a osobnou formou ako aj na technickú podporu, ktorá je k dispozícii počas pracovných dní spoločnosti v čase od 8:00 – 16:00 hod.

Aby komunikácia bola zabezpečená čo najúčinnejšie a zákazník bol s produktom maximálne spokojný spoločnosť SPINEA využíva smerom k zákazníkom nasledovné komunikačné média a nástroje.

  1. Webová prezentácia spoločnosti www.spinea.com

Ide o prvý kontakt, kde si zákazník môže pozrieť celé portfólio produktov spoločnosti. V jednotlivých produktových záložkách sú uvedené výhody produktu, ale aj obmedzenia, základné výpočty a charakteristiky. Novým zákazníkom SPINEA odporúča kontaktovať priamo obchodné oddelenie, alebo obchodného zástupcu prostredníctvom e-mailu alebo priamo cez formulár obchodnej podpory na webstránke www.spinea.com na dole uvedenom linku.

     https://www.spinea.com/sk/podpora/ziadost-o-ponuku

  1. Katalógová a letáková forma prezentácie produktu.

Spoločnosť ponúka spojím zákazníkom kvalitne spracované produktové materiály v tlačenej a on-line podobe. Katalóg sa updatuje v 3-oj mesačných intervaloch a následne sú všetky vizuálne aj technické zmeny zapracované do nového vydania. Katalógy zasiela spoločnosť SPINEA, poštou na vyžiadanie zákazníka. Zákazník si ho môže stiahnuť aj na webstránke na doleuvedenom linku:

     https://www.spinea.com/sk/na-stiahnutie

3. Konzultácia s obchodníkmi a obchodnými zástupcami spoločnosti SPINEA

Obchodné oddelenie je personálne obsadené školenými obchodníkmi, ktorí vedia poradiť a optimalizovať produkt. Produktový katalóg uvedený na webovej stránke obsahuje iba základné informácie, s ktorými pracuje konštruktér. Obchodní manažéri vedia operatívne poradiť a poukázať na podobné aplikácie, ktoré využívajú konkrétne aplikačné riešenie a odporučiť optimálny ložiskový reduktor. Zároveň v prípade špeciálnych požiadaviek zákazníka, konzultujú požiadavku so špecialistami z technického  útvaru, alebo produktovými špecialistami obchodného úseku.

4. Všeobecné dodacie podmienky – je dokument, ktorý je voľne prístupný na webovej adrese www.spinea.com. Popisuje zmluvné podmienky týkajúce sa dopravy, platby, manipulácie s ložiskovým reduktorom, ktoré je potrebné dodržať, pre garantovanie záruky výrobku. Okrem katalógu je to druhý najdôležitejší dokument, s ktorým by sa mal oboznámiť potencionálny zákazník.  Dokument si môže zákazník stiahnuť na nasledujúcom linku:

        https://www.spinea.com/sk/spolocnost/kvalita/na-stiahnutie

  1. Vzorky produktov

Spoločnosť ponúka svojím zákazníkom možnosť zapožičania vzoriek jednotlivých produktov v rôznych produktových radách a veľkostiach. Na niektorých vzorkách je možno demonštrovať  funkčný princíp prevodoviek a súčasne si zákazníci môžu prezrieť kvalitu produktu a jeho vyhotovenie.

  1. Na všetkých ložiskových reduktoroch spoločnosť SPINEA, s.r.o. vykonáva funkčnú skúšku a meranie garantovaných parametrov po ukončení montáže. Preto je málo pravdepodobné aby zákazník dostal chybný reduktor.

Ak aj napriek uplatňovaniu všetkých kontrol, dodržiavaniu systému manažérstva kvality a skúškam, dôjde k skrytým vadám a následnej reklamácii, spoločnosť doporučuje zákazníkom  nahlásiť vadu, resp. prípadnú dodatočnú opravu cez webovú stránku spoločnosti na adrese:

                                           https://www.spinea.com/sk/podpora/vratky-opravy-reklamacie

V tomto formulári vyplní zákazník všetky kolónky potrebné pre identifikáciu ložiskového reduktora a popis chyby a pracovného cyklu, ako aj údaje spoločnosti , ktorá produkt reklamuje, resp.. vracia na opravu.  Údaje uvedené vo formulári  podliehajú ochrane osobných údajov. Popis chyby je ideálne doložiť videozáznamom, alebo fotodokumentáciou. Po vyplnení všetkých potrebných údajov v protokole a následnom potvrdení, spoločnosť odporúča postupovať pri vrátení tovaru podľa inštrukcií k baleniu , ktoré sú uvedené v spomínanom online formulári.

Reklamačný protokol je možné stiahnuť do PC , vyplniť a poslať aj e-mailovou formou na adresu: kvalita@spinea.com   

Na tento účel je určený link:  https://www.spinea.com/sk/spolocnost/kvalita/na-stiahnutie

 

Viac článkov

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...